Sulje

Rautakauppa & rakentaminen

Yksittäisestä aluslaatasta järeisiin työkoneisiin – rautakauppaketjujen tuoteryhmät vaihtelevat äärimmäisen paljon määrältään, hinnaltaan, kooltaan ja painoltaan.  Laajaa vaihtelua on myös asiakkaiden ostokäyttäytymisessä ja tuotteiden elinkaaressa, mikä ei ainakaan helpota liiketoimintaa. RELEX pienentää riskejä ja kasvattaa tulosta. Se auttaa ennustamaan kausikysyntää, sallii joustavasti luodut säännöt ja  tuoteluokittelun sekä mahdollistaa optimaaliset myymäläjaot  ja toimitusten optimoinnin. Lue lisää>>

Kuluttajaelektroniikka

Kuluttajaelektroniikan vähittäismyyjien haasteena ovat erityisesti tuotteiden lyhyt elinkaari, päällekkäiset kampanjat ja myyntipiikit. RELEX automatisoi varastojen täydennyksen tuotteille, jotka myyvät tasaisesti ympäri vuoden,  ja antaa näin mahdollisuuden keskittyä avaintuotteisiin. Joustava kysynnän ennustaminen, tuoteluokitus, kampanjoiden hallinta ja tuotetilausten kohdentaminen lisäävät myyntiä ja pienentävät varastoriskiä. Lue lisää>>

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupassa kyse on aina suurista määristä – niin tapahtumia, tuotteita, asiakkaita, toimittajia kuin toimituksiakin. Kampanjat ja tuotteiden lyhyt myyntiaika lisäävät haastetta. RELEX yksinkertaistaa toimintaa automaattisilla täydennystilauksilla, erilaisilla kysyntäennustemalleilla, jatkuvalla analysoinnilla, joustavalla sääntöjen luonnilla ja luokittelulla, kampanjoiden hallinnalla ja toimitusten optimoinnilla. Kaikki nämä ominaisuudet auttavat päivittäistavarakauppaa minimoimaan hävikkiä, lisäämään myyntiä ja kasvattamaan tulosta. Lue lisää>>

Muoti & vaatteet

Vaatekaupassa myyntitiedot on oltava hyppysissä tiukemmin kuin missään, sillä tuotetilaukset tehdään tarkasti kokojen ja värien mukaan. RELEX-järjestelmä sisältää ennustetyökalut, joilla voidaan välttää liikatilaukset ja suunnitella oikeanlainen valikoima eri liikkeisiin. RELEX tarjoaa myös jatkuvan analyysin, joka löytää trendit välittömästi ja helpottaa niihin reagoimista. Lue lisää>>

Erikoistavarakauppa

Olipa erikoisliike mikä tahansa – vaikkapa panimo, apteekki, kukkakauppa, varaosa- tai harrasteliike –  sen tueksi tarvitaan toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka mukautuu yrityksen tarpeisiin eikä päinvastoin.  Joustavuus on RELEX-järjestelmien perusominaisuus tuotekehittelyn alusta asti. RELEX antaa asiakkaan päättää, miten luokitella, ennustaa, kohdentaa ja analysoida tuotteet ja myynti. Lue lisää>>

Koti & puutarha

Piha- ja puutarhatuotteiden myynti on erittäin kausiluontoista ja sisältää erilaisia tuotteita useilta eri toimittajilta.  RELEX-järjestelmän kausiennustemallit on mahdollista optimoida kullekin tuotteelle. Tarkasti ohjatulla kohdentamisella vältytään liian suurelta kausivarastolta, ja pysyvien tuoteryhmien täydennystilaukset pystytään automatisoimaan niin, että aikaa jää poikkeuksien hallintaan. Lue lisää>>

Tukkukauppa

Tukkukauppoilla on valtavasti varastoitavia tuotteita. RELEXin varaston optimoinnin ja hankintojen automatisoinnin ratkaisut auttavat tukkukauppoja säästämään rahaa ja lisäämään tehokkuutta toimitusketjussa. Hyllysaatavuus kasvaa samalla kun varaston arvo pienenee. Täydennyksen automatisointi vapauttaa henkilöstön aikaa erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Lue lisää>>

Teollisuus

Valmistajilla, joiden täytyy luottaa paljon kysyntäennusteisiin ohjatakseen hankintojaan, varastojaan ja tuotantokapasiteettiaan, on suuri houkutus lisätä ennustamisen tasoja ennustetarkkuuden parantamiseksi. Usein kustannukset vain kasvavat ja aikaa valuu hukkaan. RELEXillä kysynnän ennustetarkkuttaa voidaan lisätä kustannustehokkaasti ja vaivattomasti suurillekin tietomäärille. Lue lisää>>

Uutiset

Toisen kerran RELEXin ja CGI:n toimesta järjestetty Ennustepankin Kehitysfoorumi pidettiin keskiviikkona 24.9.2014 Helsingissä. Täysi sali ruokapalvelujen, tukkujen ja valmistajien edustajia istui aamupäivän pohtimassa Ennustepankin nykytilaa ja tulevaisuutta. Foorumin keskeinen johtopäätös oli että Ennustepankin alkutaival on ollut lupaava, mutta suuret hyödyt konkretisoituvat vasta kun kaikki alan suuret pelurit ovat mukana. Yleisesti ottaen osallistuneet kehuivat foorumin avointa keskustelua ja yhteistyöhaluista ilmapiiriä.

Ennustepankin tuoreen käyttäjäkyselyn perusteella tukkurit ja elintarvikevalmistajat arvostavat palvelussa eniten parempaa tulevien kysyntäpiikkien ennakointia, suurkeittiöt taas toimitusvarmuuden paranemista.

Ennustepankki on vakiinnuttanut asemaansa osana suurkeittiöalan toimitusketjua. Ennustepankin yhteyteen on perustettu kaikille suurkeittiöalan toimijoille avoin kehitysfoorumi. Tilaisuus tuo ruokapalveluille, tukkuportaalle ja valmistajille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja syventää yhteistyötään.
RELEXin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Johanna Småros on valittu vuoden nuoreksi tutkijayrittäjäksi. Vuosittain jaettavalla yrityspalkinnolla halutaan antaa tunnustusta uutta yritystoimintaa kehittäneelle tutkijalle ja samalla rohkaista muita nuoria tutkijoita yrittäjyyteen. Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa tutkimuksen kunnianhimoisuuteen, innovaation merkittävyyteen ja potentiaalin sekä tutkijan rohkeuteen ja asenteeseen. “Haluamme kannustaa palkinnolla muitakin tutkijoita seuraamaan Johanna Smårosin esimerkkiä. Uuden yritystoiminnan avulla voidaan edistää merkittävien tutkimustulosten hyödyntämistä ja luoda uusia työpaikkoja”, palkinnon jakaneen KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa toteaa.
Tilaa uutiskirje
Täytä pakolliset kentät
  1. Peruuta