Sulje

Rautakauppa & rakentaminen

Yksittäisestä aluslaatasta järeisiin työkoneisiin – rautakauppaketjujen tuoteryhmät vaihtelevat äärimmäisen paljon määrältään, hinnaltaan, kooltaan ja painoltaan.  Laajaa vaihtelua on myös asiakkaiden ostokäyttäytymisessä ja tuotteiden elinkaaressa, mikä ei ainakaan helpota liiketoimintaa. RELEX pienentää riskejä ja kasvattaa tulosta. Se auttaa ennustamaan kausikysyntää, sallii joustavasti luodut säännöt ja  tuoteluokittelun sekä mahdollistaa optimaaliset myymäläjaot  ja toimitusten optimoinnin. Lue lisää>>

Kuluttajaelektroniikka

Kuluttajaelektroniikan vähittäismyyjien haasteena ovat erityisesti tuotteiden lyhyt elinkaari, päällekkäiset kampanjat ja myyntipiikit. RELEX automatisoi varastojen täydennyksen tuotteille, jotka myyvät tasaisesti ympäri vuoden,  ja antaa näin mahdollisuuden keskittyä avaintuotteisiin. Joustava kysynnän ennustaminen, tuoteluokitus, kampanjoiden hallinta ja tuotetilausten kohdentaminen lisäävät myyntiä ja pienentävät varastoriskiä. Lue lisää>>

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupassa kyse on aina suurista määristä – niin tapahtumia, tuotteita, asiakkaita, toimittajia kuin toimituksiakin. Kampanjat ja tuotteiden lyhyt myyntiaika lisäävät haastetta. RELEX yksinkertaistaa toimintaa automaattisilla täydennystilauksilla, erilaisilla kysyntäennustemalleilla, jatkuvalla analysoinnilla, joustavalla sääntöjen luonnilla ja luokittelulla, kampanjoiden hallinnalla ja toimitusten optimoinnilla. Kaikki nämä ominaisuudet auttavat päivittäistavarakauppaa minimoimaan hävikkiä, lisäämään myyntiä ja kasvattamaan tulosta. Lue lisää>>

Muoti & vaatteet

Vaatekaupassa myyntitiedot on oltava hyppysissä tiukemmin kuin missään, sillä tuotetilaukset tehdään tarkasti kokojen ja värien mukaan. RELEX-järjestelmä sisältää ennustetyökalut, joilla voidaan välttää liikatilaukset ja suunnitella oikeanlainen valikoima eri liikkeisiin. RELEX tarjoaa myös jatkuvan analyysin, joka löytää trendit välittömästi ja helpottaa niihin reagoimista. Lue lisää>>

Erikoistavarakauppa

Olipa erikoisliike mikä tahansa – vaikkapa panimo, apteekki, kukkakauppa, varaosa- tai harrasteliike –  sen tueksi tarvitaan toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka mukautuu yrityksen tarpeisiin eikä päinvastoin.  Joustavuus on RELEX-järjestelmien perusominaisuus tuotekehittelyn alusta asti. RELEX antaa asiakkaan päättää, miten luokitella, ennustaa, kohdentaa ja analysoida tuotteet ja myynti. Lue lisää>>

Koti & puutarha

Piha- ja puutarhatuotteiden myynti on erittäin kausiluontoista ja sisältää erilaisia tuotteita useilta eri toimittajilta.  RELEX-järjestelmän kausiennustemallit on mahdollista optimoida kullekin tuotteelle. Tarkasti ohjatulla kohdentamisella vältytään liian suurelta kausivarastolta, ja pysyvien tuoteryhmien täydennystilaukset pystytään automatisoimaan niin, että aikaa jää poikkeuksien hallintaan. Lue lisää>>

Tukkukauppa

Tukkukauppoilla on valtavasti varastoitavia tuotteita. RELEXin varaston optimoinnin ja hankintojen automatisoinnin ratkaisut auttavat tukkukauppoja säästämään rahaa ja lisäämään tehokkuutta toimitusketjussa. Hyllysaatavuus kasvaa samalla kun varaston arvo pienenee. Täydennyksen automatisointi vapauttaa henkilöstön aikaa erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Lue lisää>>

Teollisuus

Valmistajilla, joiden täytyy luottaa paljon kysyntäennusteisiin ohjatakseen hankintojaan, varastojaan ja tuotantokapasiteettiaan, on suuri houkutus lisätä ennustamisen tasoja ennustetarkkuuden parantamiseksi. Usein kustannukset vain kasvavat ja aikaa valuu hukkaan. RELEXillä kysynnän ennustetarkkuttaa voidaan lisätä kustannustehokkaasti ja vaivattomasti suurillekin tietomäärille. Lue lisää>>

Uutiset

Suomen Osto-ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on palkinnut RELEXin vuoden logistiikkayrityksenä. Valinnan perusteena oli yrityksen kansainvälinen menestystarina, joka jatkuu kiihtyvällä vauhdilla.
Dipoli-talo, Espoo. Torstai 13.3.2014 klo 8.30 - 16.00 Aalto PRO järjestää ajankohtaisen kurssin aiheesta menekin ennustaminen torstaina 13.3. 2014. Koulutuspäivän vetävät Michael Falck ja Jukka Uskonen RELEXiltä, sekä Mikko Sorsa Replendolta.
Johtava supermarket-ketju Booths on ottanut ensimmäisenä vähittäiskaupan yrityksenä Iso-Britanniassa käyttöönsä RELEXin automaattitäydennysjärjestelmän. Laadukkaista tuotteistaan tunnettu Booths vaikuttui RELEXin nykyasiakkaiden saavuttamista tuloksista. Erityisesti kampanjoiden hallinnassa ja tuoretuotteiden automaattitäydennyksessä saavutettu hävikin pieneneminen jopa 40 prosentilla innosti Boothsia pilotoimaan RELEXin kanssa.
RELEX järjesti jo viidennen kerran toimitusketjunhallinnan seminaarin, jossa kuultiin asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä aiheesta. Hilton Airport Hotelliin kerääntyi yli 100 alan ammattilaista kuuntelemaan puhujia ja vaihtamaan ajatuksiaan.
Tilaa uutiskirje
Täytä pakolliset kentät
  1. Peruuta