Sulje

Rautakauppa & rakentaminen

Yksittäisestä aluslaatasta järeisiin työkoneisiin – rautakauppaketjujen tuoteryhmät vaihtelevat äärimmäisen paljon määrältään, hinnaltaan, kooltaan ja painoltaan.  Laajaa vaihtelua on myös asiakkaiden ostokäyttäytymisessä ja tuotteiden elinkaaressa, mikä ei ainakaan helpota liiketoimintaa. RELEX pienentää riskejä ja kasvattaa tulosta. Se auttaa ennustamaan kausikysyntää, sallii joustavasti luodut säännöt ja  tuoteluokittelun sekä mahdollistaa optimaaliset myymäläjaot  ja toimitusten optimoinnin. Lue lisää>>

Kuluttajaelektroniikka

Kuluttajaelektroniikan vähittäismyyjien haasteena ovat erityisesti tuotteiden lyhyt elinkaari, päällekkäiset kampanjat ja myyntipiikit. RELEX automatisoi varastojen täydennyksen tuotteille, jotka myyvät tasaisesti ympäri vuoden,  ja antaa näin mahdollisuuden keskittyä avaintuotteisiin. Joustava kysynnän ennustaminen, tuoteluokitus, kampanjoiden hallinta ja tuotetilausten kohdentaminen lisäävät myyntiä ja pienentävät varastoriskiä. Lue lisää>>

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupassa kyse on aina suurista määristä – niin tapahtumia, tuotteita, asiakkaita, toimittajia kuin toimituksiakin. Kampanjat ja tuotteiden lyhyt myyntiaika lisäävät haastetta. RELEX yksinkertaistaa toimintaa automaattisilla täydennystilauksilla, erilaisilla kysyntäennustemalleilla, jatkuvalla analysoinnilla, joustavalla sääntöjen luonnilla ja luokittelulla, kampanjoiden hallinnalla ja toimitusten optimoinnilla. Kaikki nämä ominaisuudet auttavat päivittäistavarakauppaa minimoimaan hävikkiä, lisäämään myyntiä ja kasvattamaan tulosta. Lue lisää>>

Muoti & vaatteet

Vaatekaupassa myyntitiedot on oltava hyppysissä tiukemmin kuin missään, sillä tuotetilaukset tehdään tarkasti kokojen ja värien mukaan. RELEX-järjestelmä sisältää ennustetyökalut, joilla voidaan välttää liikatilaukset ja suunnitella oikeanlainen valikoima eri liikkeisiin. RELEX tarjoaa myös jatkuvan analyysin, joka löytää trendit välittömästi ja helpottaa niihin reagoimista. Lue lisää>>

Erikoistavarakauppa

Olipa erikoisliike mikä tahansa – vaikkapa panimo, apteekki, kukkakauppa, varaosa- tai harrasteliike –  sen tueksi tarvitaan toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka mukautuu yrityksen tarpeisiin eikä päinvastoin.  Joustavuus on RELEX-järjestelmien perusominaisuus tuotekehittelyn alusta asti. RELEX antaa asiakkaan päättää, miten luokitella, ennustaa, kohdentaa ja analysoida tuotteet ja myynti. Lue lisää>>

Koti & puutarha

Piha- ja puutarhatuotteiden myynti on erittäin kausiluontoista ja sisältää erilaisia tuotteita useilta eri toimittajilta.  RELEX-järjestelmän kausiennustemallit on mahdollista optimoida kullekin tuotteelle. Tarkasti ohjatulla kohdentamisella vältytään liian suurelta kausivarastolta, ja pysyvien tuoteryhmien täydennystilaukset pystytään automatisoimaan niin, että aikaa jää poikkeuksien hallintaan. Lue lisää>>

Tukkukauppa

Tukkukauppoilla on valtavasti varastoitavia tuotteita. RELEXin varaston optimoinnin ja hankintojen automatisoinnin ratkaisut auttavat tukkukauppoja säästämään rahaa ja lisäämään tehokkuutta toimitusketjussa. Hyllysaatavuus kasvaa samalla kun varaston arvo pienenee. Täydennyksen automatisointi vapauttaa henkilöstön aikaa erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Lue lisää>>

Teollisuus

Valmistajilla, joiden täytyy luottaa paljon kysyntäennusteisiin ohjatakseen hankintojaan, varastojaan ja tuotantokapasiteettiaan, on suuri houkutus lisätä ennustamisen tasoja ennustetarkkuuden parantamiseksi. Usein kustannukset vain kasvavat ja aikaa valuu hukkaan. RELEXillä kysynnän ennustetarkkuttaa voidaan lisätä kustannustehokkaasti ja vaivattomasti suurillekin tietomäärille. Lue lisää>>

Uutinen 13.11.2012

Tarkkoja ennusteita kaupan ketjuun -artikkeli Logistiikka-lehdessä

Oston ja logistiikan ammattilehti Logistiikka kirjoittaa uusimmassa numerossaan (7/2012) Tukon keskusvarastossa käyttöön otetusta järjestelmästä, joka ohjaa koko toimitusketjua valmistajalta kuluttajalle.

Tukon suunnittelupäällikkö Lauri Loikkasen mukaan järjestelmän täydentyessä ja toimijoiden integroituessa dataa voidaan kerätä keskitetysti ja hyödyntää tietoa tavaravirtojen liikkumisen ohjaukseen. Näin sekä valmistajaporras kuin vähittäiskauppakin voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja kehittyä siinä. Loikkasen mukaan keskeisimpiä hyötyjä ovat hävikin väheneminen, varastotasojen lasku ja parempi hyllysaatavuus.

Järjestelmän vähittäiskauppapilottina toimi Stockmann Herkku, joka on ottanut käyttöön RELEXin täydennysjärjestelmän ja ulkoistanut täydennystoimintansa Tukolle. Stockmannin kehityspäällikkö Kimmo Jokilahden mukaan asiakkaille järjestelmän käyttöönotto on näkynyt parantuneena tuotesaatavuutena ja entistä monipuolisempana valikoimana, kun liikaa hyllytilaa vieviä tuotteita on voitu vähentää.

Lue koko artikkeli: Tarkkoja ennusteita kaupan ketjuun – Logistiikka 7/2012

Pinnalla juuri nyt

Ennustepankin Kehitysfoorumissa vilkasta keskustelua hankkeen tulevaisuudesta

Käyttäjäkysely: Ennustepankki helpottaa materiaalivirtojen hallintaa suurkeittiöalalla

Ruokapalveluiden Ennustepankin kehitysfoorumin tapaaminen 24.9.2014

RELEXin Johanna Småros palkittiin vuoden nuorena tutkijayrittäjänä

Kauppalehti listasi startup-seurannassa helmiä

RELEX Tivin 250 suurinta listalle TE-arvosanalla 10

Gartner on nimennyt RELEXin Cool Vendor in In-Memory Computing Technologies 2014 -teknologiatoimittajaksi

Kaupmees tehostaa myymälätäydennystään RELEXin järjestelmällä

Ruotsalainen Apoteksgruppen valitsi RELEXin parempaan varastonhallintaan

RELEX on vuoden logistiikkayritys 2014

« Uutiset ja tapahtumat