Adelie Foods är Storbritanniens ledande ´Food to Go´ företag. Företaget erbjuder ett brett utbud kylda livsmedelsprodukter såsom smörgåsar och sallader till dagligvaruhandlare och aktörer inom food service sektorn i Storbritannien.

Adelie Foods har sex produktionsanläggningar och åtta distributionscenter som tillsammans står för mer än fyra miljoner färska smörgåsar varje vecka. Företaget har ambitiösa tillväxtplaner och tar därför i bruk RELEX lösning för att tackla utmaningar med prognostisering av efterfrågan, varupåfyllning och tillgänglighet.

Efter en grundlig genomgång av sex andra system, valdes RELEX på grund av den minnesbaserade beräkningsteknologin som möjliggör avancerade kalkyler med klart högre hastighet och en ökad mängd analysmöjligheter. En nyckelfaktor för Adelie var RELEX förmåga att styra artiklar på flera nivåer, vilket gör det möjligt att få bättre insyn i hela leveranskedjan. Det möjliggör kapacitetsplanering baserad på bättre data vilket medför förbättrad beslutsfattning och ökad effektivitet för den operativa verksamheten.

Michael Berridge, Head of Supply Chain & Planning på Adelie Foods, kommenterar, ”För att kunna tackla de krävande utmaningarna som vår verksamhet ställs inför på daglig basis behöver vi stöd av den mest avancerade teknologin inom planering och styrning av leveranskedjan. För tillfället arbetar vi med två affärssystem som ger oss rätt mycket data, men det ger oss inte den nödvändiga insynen i hela vår leveranskedja, särskilt då Adelie Foods expanderar. RELEX kommer att integreras med våra nuvarande system för att förse oss med den strategiska analysen och insikten. Det här gör att vi kan prognostisera ända ner på kundnivån så att vi bland annat skall kunna förhandla med leverantörer om bättre leveransavtal.”

Berridge fortsätter, “RELEX visade att de ville förstå våra förutsättningar som kunder men också vår verksamhetsmodell som en helhet. Därför förväntar vi oss ökad tillgänglighet och full insyn i hela leveranskedjan så att vi kan spara tid och göra bättre beslut för hela verksamheten.”

Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX koncernen kommenterar, ”I linje med Adelie Foods tillväxtplaner har vi erbjudit dem en lösning som möjliggör en effektivare och lönsammare verksamhet. Eftersom vi är ett företag med en liknande ideologi, är vi speciellt stolta över att Adelie Foods blivit erkänd som den första tillverkaren av smörgåsar i Storbritannien att minska svinnet till noll och vi stöder deras planer att fortsättningsvis hålla svinnet till minimum. Precis som med alla våra kunder, har utgångsläget i projektet varit Adelie Foods unika utmaningar, vilket kommer att betyda en snabb avkastning på investeringen, i linje med deras strategiska mål.”

Projektets implementering sattes i gång i början av augusti med målet om att RELEX skall ha tagits i bruk i alla Adelie Foods anläggningar i slutet av oktober 2015.

 
Om Adelie Foods
Adelie Foods är Storbritanniens ledande ´Food to Go´ företag. Företaget erbjuder ett brett utbud kylda livsmedelsprodukter såsom smörgåsar, paninis, bagels, wraps, toasts, snacks och sallader till dagligvaruhandlare och aktörer inom food service sektorn i Storbritannien.

Adelie har för tillfället runt 2 800 medarbetare på deras sex produktionsanläggningar och åtta distributionscenter runt om i landet. Förutom deras imponerande portfolio av egna varumärken, äger Adelie också Storbritanniens största smörgås varumärke, URBAN eat, som säljs på över 6 000 ställen.