Automatisk varupåfyllning

RELEX lösning för automatisk varupåfyllning har hjälpt våra kunder uppnå 30 % lägre lagernivåer och klart högre lönsamhet tack vare 80 % mindre sannolikhet för lagerbrist. Ju mer komplex din leveranskedja är, desto större utrymme för betydande besparingar.

Genvägen till ökade vinster

Det snabbaste sättet att optimera din varuförsörjning och göra din verksamhet lönsammare är genom effektiv varupåfyllning. RELEX automatiserar rutinartad orderläggning, gör avrop utgående från fakta i stället för ”magkänsla” och skapar och utnyttjar tillförlitliga prognoser. Automation säkerställer också att andra faktorer såsom fraktfria gränser och övriga leveransvillkor alltid beaktas.

Mätbara fördelar med automatisk varupåfyllning

 • Mindre lagernivåer och högre lageromsättningshastighet
 • Högre lönsamhet tack vare mindre lagerbrist
 • Högre tillgänglighetsnivåer och servicegrad
 • Mindre svinn och inkurans
 • Mindre logistik- och processkostnader
 • Tidsbesparing

Är dessa utmaningar bekanta?

 • En hel del kapital är bundet i lager istället för att göra nytta annanstans i verksamheten
 • Alltför många artiklar är slut på lagret eller det är tunnsått med varor på butikshyllorna
 • Personalen lägger ner för mycket tid på varupåfyllning
 • Orderläggning tar alldeles för lång tid och sköts av flera personer, eller
 • Det finns lite insyn på grund av komplexiteten i en flerskiktad försörjningskedja

Du är inte ensam med dina bekymmer. Läs våra case-exempel för att se hur vi har tacklat dessa utmaningar.

Case Suomalainen Kirjakauppa

Suomalainen Kirjakauppa är den ledande bokhandelskedjan i Finland med 62 butiker och en omsättning på 109 M€. Suomalainen Kirjakauppa tog sina första steg mot automatiserad butikspåfyllning redan i mitten av 90-talet.

År 2007 satte företaget som mål att avsevärt effektivera varupåfyllningen i butikerna för att ge butikspersonalen mera tid för försäljning och kundbetjäning. Suomalainen Kirjakauppa valde RELEX som sin samarbetspartner i utvecklingen av varupåfyllningen i butikerna.

Resultat

15%

ökning i lageromsättning

5-10%

minskning av lagervärdet

7

procentenheters ökning i hylltillgänglighet (från 91 till 98 procent)

 

 • En enda person sköter varupåfyllningen för 600 000 kombinationer av artiklar och butiker
 • Kundservicen har förbättrats eftersom personalen inte längre behöver lägga ner tid på att göra beställningar

Läs hela caset

Några av våra kunder som har automatiserat sin varupåfyllning:

RELEX ger dig mätbara resultat på bara några månader

Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat inom bara några månader. Vill du öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på +46 (0) 763 24 51 14 för att diskutera mer eller boka en demosession. Vi visar gärna vad RELEX kan göra för dig.
Boka en demo


Läs mer om implementering