Case Expert

Expert luottaa RELEXin täysautomaatioon

Esittely

Kodintekniikan johtaviin erikoisliikkeisiin kuuluva Expert ASA Oy on käyttänyt RELEXin toimitusketjun hallinnan järjestelmää vuodesta 2011. Automatisoitu ja yrityksen tarpeisiin mukautettu tuotetäydennys on tuonut merkittäviä hyötyjä.

Expert lyhyesti

Osa maailman suurinta kodintekniikan ostoyhteenliittymää Expert Internationalia
Suomessa 35 Expert ASA Oy -myymälää ja 15 franchise-myymälää
Yli 400 työntekijää ja liikevaihto yli 200 miljoonaa euroa
Expert ASA Oy kuuluu Expert AS-konserniin, joka on johtavia kodintekniikkamyyjiä myös Norjassa ja Tanskassa

Lähtötilanne

Ennen RELEX-yhteistyötä Expertin myymälätäydennys hoidettiin osittain ennustamalla, osittain tilauspisteiden mukaan. Kukin 35 myymälästä tilasi itse tuotteensa, valikoima ja saatavuus vaihtelivat merkittävästi toimipisteittäin.

Kodintekniikassa erityishaasteena ovat tuotteiden lyhyet elinkaaret ja kysynnän voimakas vaihtelu sesonkien sekä kampanjoiden mukaan. Lisäksi tuoteryhmien välillä on suuria eroja ohjauksessa, joten täydennystyökaluilta vaaditaan joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Expertin ensisijaisena tavoitteena oli nostaa tuotetäydennyksen automaatioastetta ja vapauttaa myymälähenkilöstön aikaa myyntityölle. Yritys halusi myös hallita entistä paremmin ketjun varastotasoja ja varmistaa näin tuotteiden parempi saatavuus.

”Käyttöönottoprojekti sujui mutkattomassa yhteistyössä. Pienimpiinkin haasteisiin tartuttiin RELEXillä tarmokkaasti. Kaikki päivitystarpeet ja muut muutokset hoidettiin saman päivän aikana.”

Jarkko Lehtismäki

Tietohallintapäällikkö, Expert

Käyttöönotto sujui äärimmäisen nopeasti

Expertin ja RELEXin yhteistyö alkoi vuonna 2011. Määrittelyvaihe oli helppo, eikä vaatinut asiakkaalta suuria resursseja. Sujuva yhteistyö seurasi myös käyttöönottoon: sovellus oli asiakkaalla käytettävissä vain kuukausi työn aloituksesta. Näin järjestelmä saatiin lyhyessä ajassa kattamaan kaikki Expert ASA Oy:n myymälät.

Käyttöönottoprojekti sujui mutkattomassa yhteistyössä. Pienimpiinkin haasteisiin tartuttiin RELEXillä tarmokkaasti. Kaikki päivitystarpeet ja muut muutokset hoidettiin saman päivän aikana, kertoo Expertin tietohallintopäällikkö Jarkko Lehtismäki.

Nyt RELEXin myymälätäydennyksessä on 2000–5000 tuotetta myymälää kohden. Tuotekategorioista mukana ovat mm. pienkoneet, kuvaus, tv, tietotekniikka, pelit, pesukoneet ja kylmälaitteet. Myös verkkokaupasta myymälään tilatut tuotteet voidaan täydentää järjestelmällä.

Saavutetut hyödyt

Expert ASA Oy on tyytyväinen ensimmäisten yhteistyövuosien käytäntöihin ja tuloksiin. Automatisoidun myymälätäydennyksen ansiosta henkilökunnalla on enemmän aikaa keskittyä myyntityöhön. Expertin ja RELEXin järjestelmällisen kehitystyön ansiosta myymälätäydennyksen automaatioastetta on saatu nostettua ja suuri osa tuotteista täydennetään myymälöihin täysautomaatiolla. Käytännössä RELEXin laskelmat menevät siis suoraan tilauksiksi.

Enemmän aikaa keskittyä myyntityöhön

Myymälätäydennys suurimmaksi osaksi täysautomatisoitu

Oleellista monipuolisen tuotevalikoiman hallinnassa on ollut mahdollisuus ohjata eri tuoteryhmiä ja myymälöitä näiden erityisvaatimusten mukaisesti. Pienikokoisempia tuotteita täydennetään ennustepohjaisesti, mutta esimerkiksi jääkaappeja ei voida tilanpuutteen vuoksi pitää varsinkaan pienemmissä myymälöissä yhtään ylimääräisiä. Nyt kun yksikin kappale on myymälästä myyty, automaatiotilaus toimittaa tuotteen heti seuraavaksi aamuksi keskusvaraston keräilyyn. Näin valikoimassa saadaan pidettyä esillä kaikki mallit.

Monipuolisen tuotevalikoiman hallinta helpottunut oleellisesti

Trendien tunnistaminen ja niihin reagoiminen

Järjestelmää on koko yhteistyön ajan kehitetty yhdessä tuotepäälliköiden kanssa vastaamaan juuri Expertin tarpeita. Tehokkuus näkyy myös henkilöstöresursseissa. Kymmenen henkilön tiimi vastaa tuoteprosessista alusta loppuun: valikoimien muodostaminen, operatiiviset hankinnat valmistajilta ja jälleenmyyjiltä sekä myymälätäydennys hoituvat tuotealueittain yhden asiantuntijan toimesta. Myymälävalikoimien määrittelyssä hyödynnetään mm. myymäläkokoa, joka ohjaa suoraan myös RELEXin automatisoitua täydennystä.

”RELEXin huolehtiessa myymälätäydennyksestä myös tuotepäälliköt ehtivät keskittyä entistä enemmän asiakkaitamme kiinnostavien uutuustuotteiden metsästämiseen ja myyntikampanjoiden suunnitteluun”, kertoo myyntijohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Expert on tyytyväinen myös siihen, että RELEXin järjestelmä tunnistaa trendit ja reagoi niihin nopeasti. Jos yksittäisen tuotteen tai tuoteryhmän kysyntä kasvaa yhtäkkiä, järjestelmä osaa ennakoida vastaavat kysyntäpiikit myöhemmin tulevaisuudessa.

Keväällä 2015 Expert otti käyttöön RELEXin uuden version, jota tullaan totutusti kehittämään yhdessä tuotepäälliköiden kanssa.

”Yhteistyö Expertin kanssa on ollut hieno mahdollisuus kehittää ratkaisuamme, ja tuoda kehitystyön ratkaisuja helpottamaan vähittäiskaupan haasteita myös muilla sektoreilla.”

Tuomo Pesonen

COO, RELEX

RELEXin avulla saavutat tuloksia jo muutamassa kuukaudessa

RELEX on auttanut monenlaisia yrityksiä selviytymään toimitusketjun hallinnan haasteista. Mitä monimutkaisempi ympäristö, sitä selvempi on RELEXin positiivinen vaikutus. Kanssamme on helppo toimia, ja saat näkyviä tuloksia jo muutamassa kuukaudessa. Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon 020 743 5730 tai ota meihin yhteyttä klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Ota yhteyttä