Förbättrad tillgänglighet, ökad försäljning, snabbare lageromsättning

RELEX system löser dina komplexa problem med effektiv planering och styrning av leveranskedjan. Plantasjens försäljning ökade med 8%. Läs vidare så berättar vi hur.

Bakgrund och utmaningar

Plantasjens aggressiva expansion under åren innan företaget inledde samarbetet med RELEX hade tagit ut sin rätt och företagets processer hade inte hållit samma takt som tillväxten. Butikspersonalen måste fortfarande fylla på alla helårsvaror manuellt. Fördelningen av säsongsvaror gjordes centralt men eftersom detta var mycket tidskrävande måste det centrala teamet pusha ut hela det tillgängliga lagret till butikerna på en gång långt före säsongens början, vilket inte lämnade utrymme för reaktioner och justeringar under säsongen.

Centrala utmaningar

 • Mycket säsongsbetonad efterfrågan; 85 % av resultatet skapas mellan april och juni
 • Brett sortiment av produkter med varierande värde, ursprung och hållbarhet
 • Regionala skillnader i klimat och väder påverkar den lokala efterfrågan

Snabba fakta om Plantasjen

 • Grundat 1986
 • Omsättning €433 miljoner per år
 • Nordens största trädgårdskedja och en etablerad RELEX-kund
 • Marknadsledare i Sverige, Norge och Finland
 • 114 butiker
 • Aktiva varor 30 000 per butik
 • Projekt Förstudie sommaren 2010, pilot och start av utrullning i butiksledet i början av 2011, utrullning till centrallagret 2013

”Våra dagliga prognos- och orderberäkningar för cirka 1,7 miljoner kombinationer av aktiva artiklar och butiker tar mindre än en timme.”

– Nordic Supply Planning Manager, Plantasjen

Genomförande

Samarbetet med RELEX inleddes med en förstudie för att beräkna affärsnyttan av bättre prognostisering, varupåfyllning och fördelningar. Anna Ståhle, Nordic Supply Planning Manager på Plantasjen, förklarar: ”Vi visste redan på förhand att det var möjligt att uppnå betydande förbättringar, men förstudien var mycket värdefull eftersom den hjälpte oss att kvantifiera effekterna utifrån våra egna data. Det är lättare att fatta beslut när man har alla relevanta fakta till hands.”

Utveckling

Plantasjen har gjort betydande organisatoriska förändringar, infört en ny produktkategori och övergått från två lager till ett centrallager under de senaste åren mm.

Den inbyggda flexibiliteten i RELEX system har främjat dessa förändringar. ”I affärsverksamheten står ingenting stilla”, säger Ståhle. ”Vi slutar aldrig att förbättra våra processer eller utveckla vår organisation. Det är värdefullt att kunna dra nytta av RELEX expertis inom styrning av försörjningskedjan, men i och med att deras system är så anpassningsbart kan vi genomföra så gott som alla förändringar själva.”

RELEX forskning och utveckling har medfört ytterligare förbättringar. ”Den version av RELEX system som vi började med fungerade bra, men den nya versionens prestanda är på en helt annan nivå”, säger Ståhle. ”Våra dagliga prognos- och orderberäkningar för cirka 1,7 miljoner kombinationer av aktiva artiklar och butiker tar mindre än en timme. Trots att vi har historiska data för cirka 5,5 miljoner kombinationer av artiklar och butiker i systemet, går det mycket snabbt att ta fram rapporter.”

Plantasjen shelves

Mål

 • Centralisera butikspåfyllningen för att frigöra tid för bättre kundservice och ökad försäljning i butikerna
 • Införa “push-pull-push” för säsongvaror, det vill säga en kombination av fördelningar inför säsongen, påfyllning under säsongen och fördelningar innan slutet av säsongen, för att uppnå hög tillgänglighet och attraktiva butiker men samtidigt minimera risken för restlager
 • Effektiv påfyllning av helårsvaror för att förbättra lageromsättningen och tillgängligheten
 • Bättre och snabbare beslut inom varuförsörjningen genom tillgång till mera precisa data, analys och prognostisering

%

ökad hylltillgänglighet

%

ökad försäljning

%

minskning i butikernas lager inom koncernen (under åren 2011-2013)

Verkliga resultat

Inledningsvis hade Ståhle en förhoppning om att kunna minska lagret med cirka 25 % och öka försäljningen med 3-4 %. Under åren 2011-2013 minskade lagret i butikerna inom koncernen med 32 %, försäljningen ökade med 8 % samtidigt som tillgängligheten i butikshyllorna för varor som levereras av centrallagret ökade med 12 %! ”Våra högsta önskningar blev inte bara uppfyllda”, säger Anna Ståhle, ”utan överträffades rejält.”

”Det har varit mycket inspirerande att se vår ursprungliga vision förverkligas”, säger Ståhle. ”Nu har vi ett litet men mycket effektivt team som sköter påfyllningen av både butikernas samt centrallagret, med utmärkta resultat. Samtidigt som orderläggningen bara kräver en bråkdel av den tid som den tidigare krävde, har vi uppnått mycket stora förbättringar i tillgänglighet, försäljning och lageromsättning. Ett riktigt bra verktyg i händerna på några riktigt bra användare gör en enorm skillnad.”

Resultat

 • Betydande effektivisering av butikspåfyllningen; tidsbesparingen i butikerna motsvarar ungefär 10 heltidstjänster
 • Rättare fördelningar inför säsong, ökad reaktionsförmåga på lokal efterfrågan under säsongen och effektivare säsongsavslut; ökade intäkter
 • Omköp till centrallagret fullständigt integrerade med butikspåfyllningen; centrallagrets servicenivå har ökat markant, med över 10 % i många kategorier, medan det totala lagervärdet i butiksledet minskat med 32 %

Läs mer om vilka lösningar vi erbjuder detaljhandeln

Säsongsvariation, korta ledtider, och kampanjer är vanliga utmaningar för de flesta detaljhandlare. För att försäkra sig om en konkurrenskraftig verksamhet måste du kunna hantera alla utfall effektivt.
Learn more about implementation