Den finske Akademiske Bokhandelen (Akateeminen Kirjakauppa) har inngått et samarbeid med RELEX Solutions, Europas raskest voksende leverandør av integrerte forsyningskjedeløsninger, og vil dermed forsikre at deres berømte kundeservice fortsetter å vinne kundelojalitet i den høyt konkurrerende sektoren. Bokhandelkjeden, som lenge har spilt en viktig rolle i utviklingen av finlandsk kultur, valgte RELEX for å optimere sitt sortiment og øke den automatiske varepåfyllingen.

Den Akademiske Bokhandelen var urolig for at deres manuelle prosesser ikke kunne takle den komplekse varepåfyllingen, noe som kunne føre til for mange titler i bokhyllene. Prosessene gjorde det vanskelig for innkjøperne å ha kontroll på alle de individuelle titlene og forsikre seg om at bøker som kunden etterspurte var tilgjengelige på lageret.

Selskapet så etter et system som effektivt kunne støtte beslutninger omkring sortimentet samtidig som det skulle kunne automatisere store deler av innkjøpsprosessen. Den Akademiske Bokhandelen ønsket at man, gjennom å automatisere varepåfyllingen, skulle kunne gi personalet muligheten til å anvende sin fagkunnskap til mer verdifulle arbeidsoppgaver som analysering av sortimentet og styring av kampanjer.

RELEX ble valgt på grunn av sitt kraftfulle system og verktøy, men mest av alt fordi systemet er lett å bruke og kan utvikles til å oppfylle hvert behov for detaljhandleren. RELEX vil arbeide ved siden av selskapets Microsoft Navision ERP-system.

«Vi måtte ha en brukervennlig løsning for å håndtere varepåfyllingen og sortimentsstyringen», sier Venla Silanterä, Managing Bokhandeln. «Ettersom våre kampanjer og arrangementer står for en høy andel av vårt Director hos Akademiska salg, besluttet vi å også tilpasse systemet for styring av kampanjer».

Bokhandelskjeden, som sies å være forgjengeren innen finlandsk kultur, ble etablert i 1893 og har seks store utsalgssteder omkring i landet. Bokhandelen ble tidligere eid av varehuset Stockmann, men ble kjøpt opp av Bonnier Books høsten 2015.

«Vi er ikke den første bokhandelen som RELEX samarbeider med», sier Silanterä. «Utover deres enorme ekspertise innen moderne optimering av forsyningskjeden kunne de til og med tilby oss erfaring innen bokhandelsbransjen. De snakket helt enkelt vårt språk og kunne dele sin kunnskap med oss allerede fra starten av».

Sammen med RELEX begynte den Akademiske Bokhandelen å optimere sitt sortiment. RELEX-systemet støtter innkjøpsorganisasjonen i å gjøre effektive beslutninger for sitt sortiment. Flere deler av den rutinemessige varepåfyllingen i butikkene har også blitt automatisert, noe som betyr at mindre tid blir brukt på plotting av data og ordrebehandling. De ansatte kan nå fokusere på verdifulle oppgaver som styring av kampanjer og analysering av sortiment.

«Samarbeidet med RELEX har vært en fornøyelse», sier Silanterä. «Implementeringen var enkel og systemet har gitt oss umiddelbare fordeler, ikke bare i de rutinemessige oppgavene, men også på de mer komplekse områdene der det ikke direkte var forventet forbedring. Dette har vært en veldig positiv overraskelse».

«Samarbeidet med den Akademiske Bokhandelen har vært en fantastisk erfaring», sier Robin Bhola, Projektleder hos RELEX Solutions. «Alle i teamet følte en sterk tilknytning til den Akademiske Bokhandelen – kjeden spiller en viktig rolle i den finlandske kulturen og det har vært en fornøyelse å arbeide sammen med dem for å nå deres planlagte mål».

«Bokhandelsbransjen, som omfatter både høye sesongsalg og en svært skarp etterspørselskurve i juletider, er en sektor der RELEX har bevist seg å være effektive», sier Tuomo Pesonen, COO hos RELEX Solutions. «Den Akademiske Bokhandelen er et fantastisk eksempel på RELEX’ styrker og løfter frem de virkelige fordelene som kan oppnås gjennom reduserte lagernivåer, økt tilgjengelighet og maksimert salg».