K-gruppen, en av Finlands största aktörer inom dagligvaruhandeln, har valt RELEX lösning för personalplanering för att optimera personalens arbetsskift med hänsyn till arbetsbelastningen. Beslutet återspeglar företagets strategiska fokus på både kundservice och medarbetarnöjdhet.

Företaget ville ersätta flera äldre system med en modern personalplaneringslösning som även kunde ge mobila funktioner till de anställda. Systemet kommer att användas i K-gruppens dagligvarubutiker och hos K-gruppens livsmedelsgrossist, Kespro Wholesale.

Copyrights: K-Ryhmä

Flexibilitet i olika butiksformat

Olika butiksformat ställer olika krav på hur man effektivt optimerar personalplanering. RELEX ger butikerna möjligheten att anpassa optimeringarna efter just deras behov, och ifall det behövs kan en k-handlare även enkelt hantera flera butiker i systemet.

Systemet möjliggör för både centraliserad och lokal planering där det behövs, och optimeringarna kan även ta hänsyn till den komplexa nordiska arbetskraftslagstiftningen.

”Vi hade letat efter ett bra personaloptimeringssystem inom K-gruppens dagligvaruhandel under flera år. Vi valde tillslut RELEX eftersom att systemet kan erbjuda automatisk personalplanering och -optimering baserad på prognoser, med hänsyn till alla olika butiksformat och roller,” säger K-gruppens Development Director, Nuutti Rantatupa.

”Det här gör att alla K-butiker på ett bättre sätt kan använda prognosdata vid planering av arbetsskift i framtiden, vilket kommer att förbättra både kundservicen och medarbetarnöjdheten,” tillägger Rantatupa. ”Det var ett viktigt kriterium för oss under urvalsprocessen, tillsammans med lösningens användarvänlighet. Vi kommer att ha tusentals användare så det är viktigt att man enkelt kan lära sig hur man använder systemet. Det nya systemet ger också användarna möjligheten att använda sig av mobila enheter för att kommunicera arbetsskiften. Det är något som både våra medarbetare och chefer har hoppats på.”

Användning av data för effektivitet

Genom att använda K-gruppens prognosdata kan RELEX personaloptimeringssystem matcha företagets personalskift med arbetsbelastningen, baserat på inkommande varuleveranser och kundflöden. Detta kommer att stödja organisationen i att planera sin personal mer kostnadseffektivt och jämna ut arbetsbelastningen.

”K-gruppen är en av de största livsmedelshandlarna i Finland, så vi är självklart mycket glada över samarbetet,” säger RELEX CEO Mikko Kärkkäinen.

”Vårt personaloptimeringsverktyg har utvecklats specifikt för utmaningarna inom modern detaljhandel och vi är säkra på att vi tillsammans kan bygga en process som gynnar alla K-gruppens intressenter: företaget, K-handlarna, de anställda och kunderna,” tillägger Kärkkäinen.

Om K-gruppen
K-gruppens verksamhet är starkt baserad på K-handlarnas entreprenörskap. Oberoende K-handlare är ansvariga för kundnöjdhet och K-gruppen arbetar med dom under kedjans affärsmodell. K-gruppens matbutiker går under namnen K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market och Neste K servicestationer. Det finns ca 1 200 K-matbutiker i Finland, med 1,2 miljoner besökare dagligen. Divisionen inkluderar verksamheten Kespro som är den ledande livsmedelsgrossisten i Finland.

Mer information: www.kesko.fi