Artiklar

RELEX grundarna och experter har markant bidragit till forskning inom detaljhandelns och leveranskedjans planering. Läs våra artiklar för att få en närmare inblick.

Du hittar ett bredare urval av guider, bloggar, artiklar och rapporter på våra engelska sidor.

Omslag i vädret, vad händer i butikerna?

Omslag i vädret, vad händer i butikerna?

Utnyttja väderdata för effektivare varuförsörjning: I den här artikeln diskuterar vi hur vädret påverkar efterfrågan och ger några konkreta tips för hur du kan beakta vädret som en faktor i planeringen.

Effektivare reservdelslogistik!

Effektivare reservdelslogistik!

Inom reservdelslogistiken finns det många utmaningar. Verksamhetsmiljön är oftast komplicerad. Artiklarna hålls i lager i många olika steg och på flera platser på uppdrag av såväl tillverkaren som partihandlaren, återförsäljaren och slutanvändaren.

Dags att skrota några myter om prognostisering!

Dags att skrota några myter om prognostisering!

Att göra säljprognoser betraktas i många företag som ett besvärligt och oangenämt nödtvång. Prognostisering är dock inte kärnfysik och i dagens läge finns det effektiva hjälpmedel för att göra arbetet mera effektivt och meningsfullt.

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 – 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen medför ökad konkurrens, vilket innebär högre krav på utmärkt hylltillgänglighet och attraktivt utbud av produkter.

Akademisk forskning möter industrins best practice

Vårt team har en gedigen akademisk bakgrund inom planering och styrning av leveranskedjan. Läs våra case studier och se hur utmaningar inom industrin löses med hjälp av våra kunskaper.


Read our case studies