Case Hankkija: Täyden palvelun maatalouskauppaketju uudistaa hankintaprosessinsa

Kirjasto » Case-esimerkit

Esittely

Suomen johtava maatalouskauppa Hankkija uudisti S-ryhmästä irtauduttuaan koko hankintaprosessinsa. Uuden omistajan myötä Hankkija perusti uuden keskusvaraston Lahteen sekä rakensi hankintaorganisaation sen ympärille. RELEXillä on ollut tärkeä rooli muutosprojektissa.

Hankkija on Suomen johtava maatalouskauppaketju, joka koostuu 52 myymälästä ja alan monipuolisimmasta verkkokaupasta. Hankkija-konserni on kuulunut vuodesta 2014 tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään. Aikaisemmin nimillä Agrimarket ja Multasormi toimineet myymäläketjut muuttivat nimensä Hankkijaksi vuoden 2016 alusta alkaen.

Lähtötilanne ja tavoitteet

Hankkija otti RELEXin toimitusketjun hallinnan ratkaisun käyttöön ensin varaosien tilauksessa vuoden 2013 aikana, kun loppuvuodesta 2012 tehdystä pilottiprojektista oltiin saatu hyviä tuloksia.

Aikaisemmin Hankkijalla oli käytössään manuaalinen
AS/400-tilausjärjestelmä, jonka ominaisuudet eivät
sisältäneet automaattista täydennystilaamista, eivätkä tukeneet sesonkituotteiden tilausta. Hankkijan myynti on erittäin sesonkipainotteista, eritysesti kuluttajille suunnattu puutarhapuolen myynti. Alkukesä on vilkkainta aikaa, sillä noin 2/3 yrityksen myynnistä toteutuu kesäkuukausien aikana. Varaosamyynti jakautuu tasaisemmin koko vuoden ympäri.

Uuden omistajan, Danish Agron, myötä S-ryhmästä irtautuminen merkitsi kasvavaa työmäärää, sillä toimitusketjun hallinta ja hankinta siirtyivät Hankkijalle. RELEXin ja Hankkijan yhteistyö päätettiin laajentaa koskemaan koko valikoimaa vuonna 2014.

RELEXin järjestelmän ensisijainen tavoite oli helpottaa työmäärän hallintaa. Aikaisemmin myymälähenkilökunnalta meni paljon aikaa täydennystilauksiin. Keskitetyn toimitusketjun hallinnan myötä myyjien aikaa saatiin vapautettua tärkeämpään työhön, eli asiakaspalveluun.

Hankkija Oy

Hankkija on Suomen johtava maatalouskauppaketju, jonka omistaja on tanskalainen Danish Agro -ryhmä.

  • Myymälöitä 53 ja maatalouden monipuolisin verkkokauppa
  • Työntekijöitä 800
  • Konsernin liikevaihto 810 milj. euroa (2015)
  • Hankkija-konserniin kuuluu Hankkija Oy:n lisäksi logistiikkayhtiö Movere Oy, josta Hankkija omistaa 66 prosenttia
  • Noin 180 000 aktiivista tuote-lokaatiota myymälätoiminnassa
  • Noin 40 000 tuote-lokaatiota varaosaliiketoiminnassa

Muita yhteistyölle asetettuja tavoitteita olivat myymäläkaupan täydentämisen kehittäminen, valikoiman ja saatavuuden nostaminen paremmalle tasolle, sekä kausituotteiden tehokkaampi ja keskitetty tilaaminen. Aikaisemmin esimerkiksi grillejä tilattiin kaikkiin myymälöihin sama valikoima, mutta nyt tilaus tehdään myymäläkoon ja myyntihistorian perusteella. Kaiken kaikkiaan Hankkija halusi pienentää varastoonsa sidottua pääomaa ja lisätä myyntiä.

“Hankkija ja RELEX ovat rakentaneet yhdessä uuden toimitusketjun hallintaprosessin, jonka tuomat hyödyt ovat olleet huomattavia.”

– Aleksi Heikura, Järjestelmäasiantuntija, Hankkija

Käyttöönottoprojekti

RELEXin järjestelmä oli otettu käyttöön varaosille vuonna 2013. Kesällä 2014 tehdyn muutaman kuukauden mittaisen pilotin jälkeen tehtiin päätös laajentaa RELEXin käyttö kattamaan koko Hankkijan vähittäiskauppa. Projekti aloitettiin huhtikuussa 2014. Pilotin jälkeinen levitys alkoi syyskuussa 2014 ja eteni nopeasti valmistuen helmikuussa 2015. Näin järjestelmä saatiin lyhyessä ajassa kattamaan kaikki Hankkijan myymälät.

Käyttöönotto toteutettiin vaiheittain: aluksi mukaan otettiin muutama tavarantoimittaja 14 pilottimyymälässä, jonka jälkeen käyttöä laajennettiin tuoteryhmittäin, kunnes pilottimyymälöiden koko valikoima oli RELEX-täydennyksen piirissä.

Nyt RELEXin myymälätäydennyksessä on 1 000–3 500 tuotetta myymälää kohden. Tuotekategorioista mukana ovat muun muassa rauta, hevostarvikkeet, lemmikkieläintarvikkeet ja puutarhatuotteet. RELEXin optimoimiin parametreihin perustuva täysautomaattinen täydennys on käytössä osassa tuoteryhmistä, osittain myymälöille on vielä jätetty mahdollisuus katsoa läpi täydennettävät tuotteet.

Tulokset

”Hankkija ja RELEX ovat rakentaneet yhdessä uuden toimitusketjun hallintaprosessin, jonka tuomat hyödyt ovat olleet huomattavia”, kertoo Järjestelmäasiantuntija Aleksi Heikura Hankkijalta.

Vuoden 2016 alkupuoliskolla toteutetussa automaattipilotissa oli mukana ryhmä myymälöitä, joissa tilausehdotukset hyväksyttiin suoraan tilauksiksi. Pilottimyymälöissä saatavuus parantui kuukauden aikana 1,25 % ollen yli 99 %.

Varaston arvo pilottimyymälöissä laski 16,5 %. Samaan aikaan muissa myymälöissä saatavuus heikentyi n. 2 % ja varaston arvo nousi 5,3 %. Automaattipilotista saatujen hyvien tulosten perusteella aloitettiin automaattisen täydentämisen laajentaminen muihin myymälöihin.

”Lisäksi puutarhapuolen kausituotteiden ennakkotilauksista osa automatisoitiin jo syksyllä 2014. Automatisoinnin kattaessa 50 myymälää RELEXin avulla on pystytty säästämään arviolta 2 henkilötyövuotta per vuosi”, Heikura summaa.

  Lataa PDF

RELEXin avulla saavutat tuloksia jo muutamassa kuukaudessa

RELEX on auttanut monenlaisia yrityksiä selviytymään toimitusketjun hallinnan haasteista. Kanssamme on helppo toimia, ja saat näkyviä tuloksia jo muutamassa kuukaudessa. Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, ota yhteyttä.
Ota yhteyttäUusimmat case-esimerkit