Case Tuko Logistics

Varepåfylling i komplekse sentrallageroperasjoner

Introduksjon

Tuko Logistics er en finsk grossist og leverandør av innkjøps- og logistikktjenester for dagligvarehandelen. Selskapets 600 ansatte håndterer mer enn 1600 leverandører og mottar 325 vogntog daglig inn til det døgnåpne distribusjonssenteret nær Helsinki.

Tuko leverer ca 25.000 ulike SKU’s til ni av de største finske retail-kjedene som til sammen består av omtrent 1000 butikker. Utover dette tilbyr Tuko også daglig leveranse til ca 5000 bedriftskunder (HoReCa og grossister).

Kort om Tuko

Finsk dagligvaregrossist og forsyningskjedeleverandør.
Over 600 ansatte og en omsetning på €760 millioner i 2014.
365 vogntog hver dag fra 1.600 leverandører, 7 dager i uken.
25.000 SKU’s

Bakgrunn

Samlet håndterer selskapet mer enn 45 millioner ordrerader per år, som inkluderer alt fra ferskvare til mer særegne produkter. Høye volum, kort leveringstid og begrenset hylle-tid for ferskvare, samt krevende servicenivåer og krav om høy produktkvalitet, er utfordringer for påfyllingsprosessen.

«Vi opplevde vanskeligheter med å administrere vareflyten – både innkommende og utgående», sier Tuomas Brunou, Planning Manager hos Tuko Logistics Cooperative. «Våre leverandører beregnet eller prognostiserte både våre egne og våre kunders behov uten tilstrekkelige data. Ved å integrere hele forsyningskjeden og dele all data vi sitter på, hjelper vi hverandre med både å planlegge bedre – og selge mer».

Tuko trengte et system som gir anledning til å

  • planlegge kapasitet og arbeidsmengde
  • håndtere innkjøpsprosess og optimalisere innkjøpskostnader
  • optimalisere lagre og lagerverdier

Ved siden av dette kunne RELEX tilby økt grad av automatisering, optimalisering av påfyllingsprosessen, redusert kapitalbinding og operative kostnader, fleksible prosesser og en integrert forsyningskjede som inkluderer alle ledd og nivåer. Systemet leverer også overvåking av svinn på partinivå – en nøkkelfaktor for å forbedre ferskheten på varene gjennom hele kjeden. Data deles enkelt med leverandørene, noe som har vært et av hovedmålene med dette samarbeidet.

«Våre leverandører beregnet eller prognostiserte både våre egne og våre kunders behov uten tilstrekkelige data. Ved å integrere hele forsyningskjeden og dele all data vi sitter på, hjelper vi hverandre med både å planlegge bedre – og selge mer».

Tuomas Brunou

Planning Manager, Tuko Logistics Cooperative

Fleksibel programvare

I 2012 besluttet Tuko Logistics å implementere RELEX systemet for å kunne øke automatiseringsgraden av varepåfyllingen for sitt eget sentrallager. Tidligere fantes informasjon om lagernivåer, holdbarhetsdatoer og varepåfylling i separate systemer, og kombinering og analysering av disse dataene måtte gjøres manuelt, noe som var svært tidkrevende. «Vi ville integrere og synkronisere våre daglige operasjoner tett sammen med våre kunders forretningsmodeller», sier Tuomas Brunou. «Vi ville at vareforsynginen fra vårt sentrallager skulle reflektere kunde-spesifikke prognoser for deres mange ulike kampanjer og aktiviteter».

RELEX Solutions bruker over 3000 prognosemodeller og utallige parametere som inkluderer historiske salgsmønstre, sesongeffekter, antall leveringsdager, minimum ordrekvantum, fraktfrie grenser, etc.

Tidlig i 2014 utviklet Tuko sitt samarbeid med sine kunder Wihuri, Stockmann og Suomen Lähikauppa, der alle tre også er aksjonærer i Tuko og brukere av RELEX-systemet. Prognoser som tidligere ble beregnet individuelt av disse kundekjedesystemene, blir nå matet direkte inn i et sentralt RELEX-system. Der kombineres de med historiske salgsdata, som resulterer i svært nøyaktige og pålitelige prognoser.

De beregnede prognosene på butikknivå mates inn i Tukos sentrallager som leveringsplaner. I kombinasjon med øvrig informasjon hos sentrallageret, former dette grunnlaget for Tukos egne innkjøp, og blir anvendt for å forbedre samarbeidet med leverandører. «Tuko Logistics er en forløper til en fullt integrert forsyningskjede som strekker seg fra leverandør til utsalgssted», sier Tuomo Pesonen, COO hos RELEX.

Resultater

%

kutt i svinn

forbedring i prognosenøyaktighet

%

reduksjon i lagerbeholdning

Automatiseringsgraden på ordrebestillinger økte til mellom 80 % og 90 %, mens tilgjengelighet forble på over 99 %. Ukurans/svinn ble kuttet med omtrent 40 %.

Lagerbeholdningen har minket 8-10 % (kapitalminskning 3,1 %) og prognosenøyaktigheten har blitt forbedret med 2-3 uker.

Rushtiden for kapasitet av plukking og forbruk av varer har blitt optimalisert. Planleggingsteamet har blitt halvert (fra over 20 personer til under 10 med RELEX) gjennom naturlig utskiftning.

Noen leverandører bidrar nå til å dekke kostnader mot å få tilgang til prognosene. Prognosene viser seg å være så nøyaktige at det blir lettere for leverandørene å planlegge bedre og de sparer penger.

«RELEX har gitt oss målbar verdi. Det er enkelt å demonstrere hva systemet har bidratt til på bunnlinjenivå; for oss, våre leverandører og våre kunder. Investeringen har vist seg å være lønnsom – atskillige ganger. Så enkelt er det!»

Tuomas Brunou

Planning Manager, Tuko Logistics Cooperative

RELEX - målbare resultater på bare noen få måneder

RELEX hjelper deg med å takle dine tøffeste utfordringene i forsyningskjeden - jo mer kompleks virksomheten din er, desto større nytte vil du ha av RELEX. Vi er eksperter i planlegging og styring av forsyningskjede og er glade i å dele av vår kunnskap. Ring oss gjerne på +47 93 408 418 eller trykk på knappen under for å diskutere nærmere med oss.
Book en demo