Plantagen har inlett ett samarbete med RELEX för att effektivisera varupåfyllningen till sina butiker och centrallager. Företaget är Nordens största trädgårdskedja med drygt 100 butiker i Norge, Sverige, Finland och Irland.

Plantagens verksamhet är mycket säsongsdriven. Håkan Åkerström, Supply Chain Director på Plantagen, beskriver utmaningen: ”Vi jobbar både med säsongvaror och med ett kontinuerligt sortiment, men i och med att säsongerna har en stor inverkan på kundflödet, syns säsongvariationen kraftigt inom all vår verksamhet. Detta utgör en stor utmaning för styrningen av varuflödet – dels måste vi vara väl förberedda inför säsongtopparna, dels måste vi styra flödet under säsongen mycket noggrant för att säkerställa tillgängligheten i alla våra butiker och samtidigt undvika restlager efter säsongen. Då efterfrågan varierar så här kraftigt, sortimentet är omfattande och antalet butiker är stort, krävs ett fungerande systemstöd för att uppnå våra mål.”

”Förstudien gav oss en mycket konkret bild av vad vi kan uppnå”

Samarbetet med RELEX inleddes med en förstudie som genomfördes sommaren 2010. Anna Jönsson, verksamhetsutvecklare och projektledare på Plantagen, summerar resultatet av förstudien: ”Förstudien gav oss en mycket konkret bild av vad vi kan uppnå genom att bli bättre på att fördela säsongvaror till butikerna samt på att automatisera varupåfyllningen av det kontinuerliga sortimentet.”

Följande steg var en pilotimplementering där RELEX lösningen testades i praktiken inom valda produktområden och ett urval butiker i Norge, Sverige och Finland under vintern 2010/2011. Anna Jönsson lyfter fram fördelarna med att starta med en pilot: ”Pilotfasen var viktig och lärorik. Att testköra de nya processerna och systemet i praktiken lyfte fram de områden där vi måste vidareutveckla processer, artikeldata och användningen av systemet för att kunna rulla ut det nya arbetssättet på ett bra sätt. Samtidigt skapades ett förtroende för att vi är inne på rätt väg.”

”Det känns som om RELEX har ett genuint intresse och förståelse för vår verksamhet och att deras ambition är att verkligen leverera resultat – mera än bara ett system.”

Våren 2011 startades utrullningen av de nya processerna och RELEX lösning i Norge, Sverige och Finland. Håkan Åkerström konstaterar: ”Detta är bara början av en längre resa, men vi har höga förväntningar på att kunna se effekter på servicegrad, försäljning och lagernivåer redan under denna säsong.” Håkan forsätter: ”Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra interna processer inom bl.a. sortimentsstyrning, artikeldata och varuhantering. Samarbetet med RELEX går hand i hand med den övriga utvecklingen – användningen av systemet förändras vartefter processerna utvecklas. Därför är det av yttersta vikt att samarbeta med en systemleverantör som är flexibel och kan hjälpa oss framåt i enlighet med vårt utvecklingsspår och de mål vi ställt. Det känns som om RELEX har ett genuint intresse och förståelse för vår verksamhet och att deras ambition är att verkligen leverera resultat – mera än bara ett system.”

Läs mer om samarbetet här: Case Plantasjen