Frejborg Distribution AB, Ruotsin suurin hyvinvointituotteiden tukkukauppa, on aloittanut RELEX-järjestelmän käytön laajentamisen keskusvarastonsa täydennyksen ohjauksessa ja optimoinnissa. Frejborg Distribution on Life Europen tytäryhtiö ja palvelee yhtiön omia, franchise- ja jäsenkauppoja niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessakin. Frejborg Distribution hankkii ja toimittaa kauppoihin sekä tunnettuja merkkituotteita että Lifen omia merkkejä.

Frejborg Distribution oli tunnistanut selkeän tarpeen nostaa ohjauksen tarkkuutta sekä täydennystilaamisen tehokkuutta: ”Aikaisemmin ylläpidimme ohjausparametreja toiminnanohjausjärjestelmässämme Dynamics NAV:issa, mutta tiesimme että se olisi ollut pidemmän päälle kestämätön ratkaisu. Meillä on niin paljon hallittavia nimikkeitä, että hyvään lopputulokseen on mahdoton päästä ilman kunnollista järjestelmätukea. Halusimme myös tehostaa tilausehdotusten käsittelyä niin, että voisimme käyttää enemmän aikaa poikkeusten hallintaan ja vähemmän aikaa rutiinitilaamiseen” toimitusjohtaja Bengt Svensson toteaa.

Syitä RELEXin valintaan on useita, mutta Bengt nostaa esille erityisesti kaksi asiaa: ”Koska RELEXillä on hyvin laaja kokemus sekä tukku- että vähittäiskaupasta, näimme että yritys olisi meille paras kumppani toimintamallien kehittämisessä. Järjestelmänäkökulmasta hyvä tuki kampanjoiden hallinnalle oli meille erittäin tärkeää, ja tässä RELEXin ratkaisu on aivan eri tasolla kuin muut järjestelmät joita arvioimme.”

Yhteistyö Frejborg Distributionin ja RELEXin välillä käynnistyi pilottivaiheella, jossa RELEXin järjestelmä integroitiin Frejborgin toiminnanohjausjärjestelmään ja RELEX-järjestelmää hyödynnettiin valittujen toimittajien tavaravirtojen ohjauksessa.

Lena Scott, tilausvastaava, kertoo kokemuksistaan pilotista: ”RELEXin järjestelmän käyttö on helppoa ja suoraviivaista, minkä takia myös oppiminen oli nopeaa. Jo pilotin aikana näkyi myös selvästi, että järjestelmän tuottamat ohjausparametrit ja tilausehdotukset ovat aikaisempaa parempia. Iso etu päivittäisessä työssäni on, että järjestelmä huomioi toimittajien rahtivapausrajat ja automaattisesti tuottaa tilausehdotuksia, jotka noudattavat näitä rajoja. Erilaisten seurantatietojen tuottaminen on erittäin helppoa ja voimme lähettää raportteja myös toimittajille, automaattisesti, järjestelmästä.”