För andra året i rad hölls RELEX SCM-seminarium i Stockholm och deltog gjorde över 60 experter och beslutsfattare inom logistik från drygt 30 olika nordiska företag. Denna gång hölls seminariet på Sheraton Hotell och dagen innehöll såväl workshops för befintliga systemanvändare som presentationer av strategiska utmaningar och lösningar inom supply chain management.

Mikko Sorsa, Prognoschef på finska inköps- och logistikföretaget Tuko, presenterade hur deras verksamhet ser ut och vilka logistiska utmaningar som det innebär att förse tusentals matbutiker och grossister med färskvaror och andra relaterade produkter. Tuko har använt RELEX i flera år och Mikko bidrog med flera bra tips till andra RELEX-användare om hur man kan få mer utav RELEX, framför allt vad gäller arbetet med prognoser.

RELEX-SCM-seminarium-mikko-sorsa-tuko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Däck- och servicekedjan Vianor och postorder- och detaljhandelsföretaget Spar Kjøp presenterade case från sina verksamheter och hur de har utvecklat sin affär med hjälp av bättre prognos- och planeringsverktyg. Johanna Småros från RELEX inledde och avslutade presentationerna och pratade bland annat om vilka möjligheter som har uppenbarat sig nu när vi tämligen enkelt kan hantera större mängder data än vad många inte ens vågade drömma om tidigare. Efter workshops och presentationer var det dags för buffé och mingel, där diskussionerna fortsatte och deltagarna fick en chans att nätverka.

RELEX-andra-årliga-SCM-seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentationerna som hölls under dagen var:

Effektivare varuförsörjning genom ett snabbare informationsflöde! Johanna Småros, RELEX

Effektiv styrning av extrema säsongstoppar – Case Vianor AB Peter Einarsson, Logistikchef, Vianor

Morgendagens logistikk: Case Spar Kjøp John Elter, Logistikchef, Spar Kjøp

Samordna leveranskedjan med hjälp av information Johanna Småros, RELEX

Peter Einarsson

Peter Einarsson, Logistikchef Vianor, berättade om de säsongsutmaningar Vianor möter varje år. Vianors verksamhet är till stor del styrt av säsong och rådande väglag, och eftersom de är verksamma i flera länder varierar dessutom säsongerna beroende på var kunden befinner sig geografiskt. Peter förklarade hur deras verklighet såg ut innan implementationen av RELEX, med överfulla lager både före och efter säsong, samt hur de har förbättrat situationen sedan dess. Med RELEX prognostiserings- och planeringsverktyg kunde de bättre anpassa lagernivåer efter säsong och efterfrågan, med både reducerad kapitalbindning och ökad försäljning som resultat. Vianors mål att frigöra tid och plats i verkstäderna uppfylldes även det, tack vare en effektivare central försörjningsprocess.

RELEX-SCM-seminarium-peter-einarsson

John Elter

John Elter, Logistikchef Spar Kjøp, presenterade den utvecklingsresa som Spar Kjøp har gjort tillsammans med RELEX. En av Spar Kjøps största utmaningar är att ha ”rätt vara på rätt plats”, och att detta kompliceras av de regionala variationer som de måste ta hänsyn till för att effektivt kunna tillgodose efterfrågan från alla deras kunder. John beskrev deras förändringsarbete och hur implementationen av bättre informationssystem möjliggjorde deras resa från reaktivt beslutsfattande och ”brandsläckning”, till proaktiv problemlösning och större förutsägbarhet genom hela leveranskedjan. Vikten av uppdaterad och lätthanterlig data betonades och att om den sammanställs och används på ett bra sätt så kan avvikelser fångas upp och ageras på i ett tidigt stadium, vilket i slutändan leder till att Spar Kjøps kunder kan få den service de förväntar sig.

RELEX-SCM-seminarium-john-elter

 

Johanna Småros

Johanna Småros, Skandinavienansvarig RELEX, inledde och rundade av dagen med att prata om två aktuella områden: säsongshantering samt samordning av information i leveranskedjan. Säsongsvariationer är en verklighet och en utmaning för så gott som alla logistiker och Johanna pratade om klassifikation och styrsätt av olika typer av säsongsartiklar, samt hur man kan trappa ner hylltillgängligheten inför säsongsavslut för att undvika onödiga restlager. Hon visade även hur samordning av information mellan olika led i leveranskedjan är viktigt för att inte agera överilat på information som upptäcks sent. Med dagens informationssystem och datorkapacitet kan framtida beställningsbehov prognostiseras, med hänsyn taget till lagersaldo, säsong, beställningsdagar, etcetera, så att man i god tid kan skicka prognoser bakåt i kedjan och därmed undvika onödiga och självförvållade svängningar i efterfrågan.

RELEX-SCM-seminarium-johanna-småros