90–vuotisjuhlavuottaan viettävä vaatevalmistaja Nanso käyttää nyt RELEXiä ennustamiseen. Nanso Group käynnisti vuonna 2010 ennusteprosessin kehittämishankkeen, jota tukemaan tarvittiin järjestelmä. Ennustamisen tärkeys korostui tilanteessa, jossa lähdettiin varmistamaan asiakkaille parempaa saatavuutta mutta samalla optimoimaan varastotasoja.

Haastetta Nanson ennustamiseen tuo suuri tuotevariaatioiden määrä eri kokojen ja värien kautta sekä suuri kausittain vaihtuvien tuotteiden määrä. Yhdessä Nanso ja RELEX tekivät esiselvityksen, jossa todettiin laskennallisen ennustamisen toimivan hyvin kaudesta toiseen jatkuvilla tuotteilla. Selvityksen perusteella Nanso päätti ottaa käyttöön RELEX Forecaster –ennustamisjärjestelmän. RELEXille yhteistyö Nanson kanssa on ollut ensimmäinen vaateteollisuuden ennustusprojekti.

Projektin tuloksista on jo päästy nauttimaan. Jatkuvien tuotteiden ennustamisessa manuaalista työmäärää on voitu supistaa tehokkaammalla laskennallisella ennustamisella. ”Hankinnansuunnittelutiimimme on lisäksi hyötynyt siitä, että  kausituotteilla on nyt ainoastaan yksi käyttöliittymä ennustamiseen, jonka avulla saadaan nopeasti ja vaivattomasti kokonaiskuva näkyviin aiempien lukuisten erillisten exceleiden sijaan. RELEXin raportointitoiminnallisuudet ovat osoittautuneet myös erittäin hyödyllisiksi”, toteaa Nanso Groupin hankinta- ja logistiikkajohtaja Sanna Tiikkainen.

Nansolla on suunniteltu RELEXin käytön laajentamista myös ennustamisen ulkopuolella: ” Uskomme, että jatkossa saamme RELEXin avulla parempaa tukea myös tarvesuunnitteluun, jolla voimme moninkertaistaa järjestelmästä saatavat hyödyt”,  Sanna Tiikkainen pohtii.