Expert ASA Oy, en ledande aktör inom hemelektronikbranschen, har tagit i bruk RELEX lösning för att styra varupåfyllningen till sina 34 egna butiker. Expert ASA Oy ingår i Expert International, världens största inköpssammanslutning inom hemelektronik.

Expert inledde samarbetet med RELEX för att minska arbetet med varupåfyllningen till butikerna, för att uppnå en bättre kontroll över lagren i hela kedjan, samt för att säkerställa hylltillgängligheten i butikerna. Produkternas snabba livscykler samt den starkt säsongs- och kampanjdrivna efterfrågan utgör särskilda utmaningar inom hemelektronik. I och med att de olika produktgrupperna har väldigt olika mål och behov ur en varustyrningssynpunkt, krävs också en varupåfyllningslösning som är flexibel och lätt att använda.

För närvarande används RELEX lösning för att styra varupåfyllningen av de produkter som distribueras till butikerna via centrallagret. Tidigare övervakade produktcheferna tillsammans med butikspersonalen att det fanns ett tillräckligt utbud av varor på i butikerna. ”Nu när RELEX verktyg automatiskt sköter varupåfyllningen till butikerna, har produktcheferna mera tid att söka fram nya produkter som intresserar våra kunder samt att planera kampanjer”, berättar Juha-Mikko Saviluoto, inköpschef för hushållsmaskiner.

Inom hemelektronik har reklam och kampanjer en stor inverkan på efterfrågan. När reklambladen och annonserna tillsammans med dagstidningen nått hemmen på morgonen, måste också kampanjartiklarna genast finnas tillgängliga på butikshyllan.  Expert behövde bättre verktyg för att hantera varupåfyllningen av kampanjartiklar. ”Förr krävdes mycket manuellt jobb för att flytta produkter mellan butikerna inför veckokampanjerna. När allt gjordes för hand, sattes en enorm mängd tid på att gå igenom alla butiker. Nu räcker det med att mata in saldomålet i RELEX och klicka ett par gånger för att få fart på centrallagret”, säger Lauri Räsänen, produktchef för underhållningselektronik.

Ibruktagandet av RELEX har gått fort på Expert. ”Implementeringsprojektet har gått smidigt i ett bra samarbete med RELEX. Systemet var klart för användning redan inom ett par veckor och på RELEX har man energiskt tagit sig an även de minsta små utmaningarna i processen. Uppdateringsbehov och andra ändringar har nästan utan undantag kunnat åtgärdas redan samma dag”, säger IT chef Jarkko Lehtismäki.

Expert planerar att utvidga användningen av RELEX att även omfatta inköpsplanering och varupåfyllning till centrallagret.