Den nyinstiftade utmärkelsen RELEX Supply Chain Award för Europas bästa examensarbete inom området styrning av leveranskedjan gick till Annika Alftan.

Alftan, som studerat logistik och företagsgeografi vid Svenska handelshögskolan i Finland deltog med magistersavhandlingen ”Collaborative Buyer-Managed Forecasting: a new framework to create a competitive supply chain in the grocery sector.”

Utmärkelsen och prissumman överräcktes vid RELEX årliga SCM-seminarium i Helsingfors i januari. Tävlingsjuryn bestod av professor Jan Holmström, direktör Andrew Blatherwick samt RELEX egna medarbetare med doktorsgrad.

Juryn berömmer Alftans arbete: “En grundligt genomförd fallstudie med fokus på styrning av leveranskedjan och resultat med en klar tillämpning inom affärsvärlden”. Fallstudien består av en omsorgsfullt genomförd utvärdering av olika modeller för prognossamarbete inom dagligvaruhandelns leveranskedja och Alftan skapar, utifrån mångfacetterade data, en ny, väl underbyggd samarbetsmodell med stor praktisk relevans.

I Alftans examensuppsats beskriver hon en samarbetsmodell där prognoserna bygger på information om säljdata, inneliggande lager och estimat på effekterna av kampanjer, produktlanseringar och säsonger i butiksledet. Målet är att genom en centraliserad process skapa en prognos som kan delas och utnyttjas i hela leveranskedjan. I studien utvärderar Alftan modellens fördelar och begränsningar ur leveranskedjans olika parters perspektiv.

RELEX gratulerar vinnaren och tackar alla som skicka in bidrag till tävlingen. “Vi på RELEX gläder oss åt att kunna uppmuntra dagens unga studenter, som kommer att bli morgondagens ledare inom vårt område”, säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen. “RELEX drivs av en aldrig sinande ström av innovationer och kontinuerliga förbättringar för att hjälpa våra kunder att uppnå en så välfungerande försörjningskedja som möjligt. Det är fint att veta att det håller på att växa fram en ny generation med ett lika brinnande intresse för de här frågorna som vi har.”

En sammanfattning av Alftans studie hittar du här.