Puhdistusratkaisuja Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä tarjoava Farmos on ottanut kevään 2010 aikana käyttöön RELEX Forecaster –ennustejärjestelmän. Helppokäyttöinen ja monelta eri ennustetasolta käytettävä järjestelmä on tukenut Farmoksen ennusteprosessin muutosta.

Farmos Oy on johtava suomalainen pesu-, puhdistus- ja hygieniatuotteiden sekä teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Yrityksellä on lisäksi toimintaa Venäjällä ja muissa Baltian maissa sekä tuotantolaitokset Suomessa ja Venäjällä. Yhteensä Farmoksella on noin 250 työntekijää.

Lähdettäessä kehittämään myynnin ennusteprosessia Farmoksen tavoitteena oli sekä toimintatapojen kehittäminen sekä järjestelmän vaihdos. Farmoksen liiketoimintajohtaja Jussi Pullola: ”Halusimme saada yrityksen sisällä hajallaan olevan tiedon myynnin kysynnästä tukemaan erityisesti tuotannonsuunnittelua. Kehittämisprojektin alussa oli melko nopeasti selvää, ettei nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä tukenut tavoitetilaa myynnin ennustamisen joustavuuden tai käytettävyyden osalta.”

Farmos tarkasteli useita järjestelmiä ja lopulta valinta päätyi RELEXiin. ”RELEX vaikutti intuitiiviselta ja helppokäyttöiseltä jo ensimmäisessä esittelyssä, eikä näkemys ole muuttunut kun järjestelmää on päässyt käyttämään. Olen ollut hyvin tyytyväinen valintaamme”, kertoo Jussi Pullola ja jatkaa ”oleellista on myös RELEXin ennustamiselle tarjoama tuki erilaisilla ryhmätasoilla – käytännön työssä teemme nyt ennustamista asiakas- ja tuoteryhmätasoilla, joilla tehdyt ennustekorjaukset järjestelmä vie tuote-asiakasryhmätasolle. Tämä oli iso muutos toimintatapaamme, joka oli aiemmin hyvin tuotelähtöistä”

Järjestelmäprojekti integraatioineen ja koulutuksineen saatiin toteutettua tiiviisti  – järjestelmäpäätöksestä täysimittaiseen tuotantokäyttöön kului aikaa neljä kuukautta.”Käytännön toiminnan muuttaminen onkin osoittautunut IT-tekemistä suuremmaksi haasteeksi ennusteprosessin muuttamisessa. Ihmisten tekemisen muuttaminen on vaikeaa, etenkin kun sekä tekemisen tapa että vastuut muuttuivat uudessa prosessimallissa. Jotta muutos onnistuu, on käytössä olevan järjestelmän oltava tarpeeksi joustava, helppokäyttöinen ja automatisoitava tarpeettomia työvaiheita – ja kaikkea tätä on RELEX ollutkin”, lopettaa Pullola tyytyväisenä.