Why us

Hur vi arbetar

  • Vi börjar med ett möte. Du berättar om din verksamhet och vi lyssnar. Redan nu kommer vi att kunna ge dig en bra bild av kostnaderna.
  • Därefter genomför vi gärna en förstudie. Det är ett effektivt sätt för oss att visa vad vi kan göra för dig. Vi tar dina historiska data, skapar snabbt ett provisoriskt, anpassat system och du får se resultatet.
  • Vi genomför en pilot tillsammans. Vi tar oss an en del av din verksamhet, till exempel vissa leverantörer eller ett antal butiker, och implementerar vår lösning. Tillsammans finjusterar vi systemet så att det passar in i din verksamhet. Vi lägger till och anpassar de funktioner du behöver och tar bort det du inte har behov av. Du kommer att se hur din verksamhet och vår lösning arbetar tillsammans i verkligheten. Nu ger vi dig även ett fast pris för en fullständig implementering. Under sex års tid har alla företag utom ett tackat ja efter att vi har genomfört ett pilotprojekt tillsammans.
  • Nu är det dags för den fullskaliga implementeringen. Vi tar alla lärdomar från steg ett till tre och omsätter dessa i praktiken. Vi utbildar en huvudansvarig, handplockad bland din personal eller inhyrd av dig. Denne kommer att hantera ditt system och utföra de ändringar som du kan tänkas behöva i framtiden. Vi utbildar även en reservadministratör för att allt ska löpa smidigt i fortsättningen. Vi ser till att allt är precis som du vill ha det, att du har skapat regler för att hantera både de vardagliga rutinerna och undantagen, så att du kan koncentrera dig på kritiska och oväntade händelser. Steg tre och fyra tillsammans tar vanligtvis tre månader att genomföra.
  • Vi finns alltid till hands om någon finjustering behöver göras efter implementeringen. Vi finns där när du behöver oss, men utgående från våra erfarenheter blir det inte särskilt ofta. Däremot håller vi gärna kontakten för att se hur du har det, eller äter en lunch tillsammans.

Interested In Working On A Project?