IMPLEMENTASJON AV RELEX INNEBÆRER MINIMAL RISIKO OG GIR RASK AVKASTNING

Vi ønsker å minimere risikoen knyttet til valget av riktig planleggingsløsning for forsyningskjeden. I og med at våre insentiver støtter opp under din kontinuerlige suksess, vil vi levere full tilbakebetaling på din investering i løpet av måneder.

Vi krever ingen forhåndsinvesteringer

Vi deler og minimerer din risiko. Vår «Software as a Service»-forretningsmodell (SaaS) eliminerer behovet for forhåndsinvesteringer i maskinvare eller lisenser. I stedet tilbyr vi en suksessavhengig avtale med forutsigbare kostnader. Du betaler kun for det du bruker, og kan kansellere avtalen når som helst.

Full avkastning på få måneder

Vi er særdeles kostnadseffektive. Våre kunder oppnår full tilbakebetaling på investeringen i løpet av måneder i stedet for år. For kunder som har varer med kort holdbarhet oppnås ofte full tilbakebetaling innen tre måneder eller mindre, og mange av våre kunder ser målbare finansielle resultater allerede før implementeringen er ferdigstilt.

"Vi ble imponert over hvor raskt vi kunne se resultater som følge av RELEX, fra redusert tid brukt på bestillinger, til avvikshåndtering av utsolgtsituasjoner."

"RELEX-teamet var også en fornøyelse å jobbe med. De tilpasset seg de unike utfordringene knyttet til e-commerce, og støttet oss ved å bygge en løsning som kunne håndtere både vårt omfattende produktutvalg og høye vekstrate."

Didi Francis

Head of Retail, takealot.com

«Vi ble imponert over hvor raskt vi kunne se resultater som følge av RELEX»

– Didi Francis, Head of Retail, takealot.com
Book en demoRisikodeling og suksessavhengige avtaler

Vi har bygget vår forretningsmodell slik at det ikke finnes insentiver for å forlenge prosjektene, med mindre vi vet at det vil forbedre resultatet for kunden. Vi inngår samarbeid der begge parter vinner.

HJØRNESTEINER I EN RELEX-KONTRAKT

  • Enkel og transparent
  • Ingen skjulte avgifter
  • Tydelig indikasjon av kostnader helt fra starten
  • Velg betalingsmodellen du foretrekker: SaaS eller lisens

Få et inntrykk av fordelene

Vi starter ofte prosjekter med å ta kundens historiske data og kjøre det gjennom våre systemer. Dette gir en indikasjon på sannsynlige resultater, samt hvilke områder som krever ekstra oppmerksomhet. Å få se et klart bilde av hvordan RELEX vil påvirke din bedrift gjør at det er enkelt å ta valget om å fortsette prosjektet.

Klar til å forbedre din forsyningskjede?

I RELEX hjelper vi deg med å mestre utfordringene din forsyningskjede står overfor – Jo mer kompleks din virksomhet er, desto større er effekten. Å jobbe med oss er enkelt, du får målbare resultater på bare få måneder. Vil du øke lønnsomheten i din virksomhet? Ring oss gjerne på +47 93 408 418 eller trykk på knappen under for å diskutere nærmere med oss.
Book en demo