Kysynnän ennustaminen

Kysynnän ennustamis-, sekä suunnitteluratkaisumme ovat vähentäneet asiakkaiden varastotasoja jopa 30%. Samanaikaisesti tuotesaatavuus on parantunut, myynti lisääntynyt ja työaikaa on säästetty kun optimointikoneistomme valitsee automaattisesti jokaiselle tuotelokaatio-myymäläyhdistelmälle parhaimman ennustemallin.

Luotettava kysynnän ennustaminen on kannattavan myynnin perusta

Kysynnän ennustamisella on suora vaikutus asiakkaiden kokemaan palvelutasoon sekä yrityksen toiminnan kannattavuuteen. Onnistunut kysynnän ennustaminen on kiinteä osa huolellista myyntisuunnittelua, ja se muodostaa kannattavan myynnin perustan.

RELEX tuo ennustamiseen tarkkuutta ja joustavuutta

Luotettava kysynnän ennustaminen perustuu tiukkoihin faktatietoihin ja se varmistaa optimaaliset varastotasot sesongeista tai vaihtelevasta myymälätason kysynnästä huolimatta. RELEX toimitusketjun hallinan järjestelmät tekevät raskaan työn ja käsittelevät numerotiedot, jolloin liikejohdolle vapautuu aikaa liiketoiminnan kannalta tärkeimmille kysymyksille.

RELEX-järjestelmällä voit:

  • Käyttää laajaa joukkoa tilastollisia ennustemalleja tehostaaksesi kysynnän suunnitteluprosessia
  • Tehdä tilastollisia testejä määritelläksesi automaattisesti optimaalisen ennustemallin jokaiselle tuotelokaatio-myymäläyhdistelmälle
  • Ennustaa ja analysioida pohjakysyntää ja muita komponentteja, kuten sesonkiriippuvuutta, säätä ja kampanjoita, jokaista erikseen (kysynnän lähteen määrittely)
  • Saada integroituja ennusteita monimutkaisille ja monitasoisille toimitusketjuille
  • Hallita lyhyen- ja pitkän aikavälin ennusteita (jopa kahdeksi vuodeksi eteenpäin) samassa järjestelmässä

Case Booths

Booths on Ison-Britannian johtava alueellinen ruokakauppaketju. Päivittäistavarakaupan markkina on Isossa-Britanniassa erittäin kilpailtu ja sitä hallitsevat suuret kansainväliset vähittäiskauppaketjut. Erikoistunut Booths erottuu kilpailijoistaan valikoimansa, laatunsa ja palvelunsa avulla.

Jakelukeskuksia: 3
Myymälöitä: 29
Nimikkeitä: 13 000-14 000 (SKU)
Liikevaihto: £ 280M vuosittain

Tulokset

Top 3

Tuotesaatavuus Ison-Britannian supermarketissa ’The Grocer’-lehden mukaan

+10%

Hävikin väheneminen tuotetarjonnassa

20 %

Hävikin väheneminen nopeasti pilaantuvien tuotteiden osalta

Lue koko case

Muutamia kysynnän ennustamista käyttäviä asiakkatamme:

Hyödynnä tarkkoja ja joustavia ennusteita

Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon +358 (0)40 563 1205, niin kerromme mielellämme tarkemmin kuinka RELEX voi tehdä kysynnän ennustamisestasi tarkempaa ja tehokkaampaa. Voit myös klikata alla olevia linkkejä ottaaksesi meihin yhteyttä, tai tutustuaksesi lähemmin ratkaisumme implementointiprosessiin.




Ota yhteyttä






Tutustu käyttöönottoon