Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 – 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen medför ökad konkurrens, vilket innebär högre krav på utmärkt hylltillgänglighet, attraktivt utbud av produkter, tjänster och marknadsföringsaktiviteter, samt ökat fokus på lönsamhet. Genom att satsa på effektiv varupåfyllning, kan apoteken uppnå dessa mål!

RELEX Account Manager Robert Thureson med bakgrund bl.a. inom Apoteket AB och landschef Johanna Småros har skrivit en artikel om hur apoteken kan effektivisera varupåfyllningen och tackla bl.a. kampanjefterfrågan, säsonger och styrningen av månadens vara med hjälp av ett bra systemstöd.

Artikeln i sin helhet hittar du här.