Läs PDF

LloydsApotek, en av Sveriges ledande apotekskedjor, har valt RELEX lösning för noggrannare prognostisering och inköpsoptimering för sina 80 apotek runt om i Sverige.

LloydsApotek hade redan före RELEX ett egenutvecklat system för inköps- och lageroptimering som fungerat bra, men i och med att verksamheten växer behövdes ändå ett mer utvecklat och flexibelt system. ”Vi kände att vi hade ett bra system men såg ändå begränsningar för vad som var möjligt när det kommer till prognoser, flexibilitet och handhavande”, säger Sebastian Wickberg, Inköps- och Logistikchef på LloydsApotek. ”Vi behövde en effektiv och användarvänlig lösning som kunde ta oss till nästa nivå och RELEX erbjöd precis vad vi letade efter.”

RELEX breda branscherfarenhet vägde även stort vid valet av lösning och då beslutet skulle göras var det naturligt att valet föll på RELEX.

Målet är att effektivera alla processer inom planering och styrning av leveranskedjan samt att öka tillgängligheten och minska inkuransen markant. ”Vi såg att det fanns utrymme för förbättring i våra processer och har stora förväntningar på att uppfylla alla våra mål med hjälp av RELEX samt ytterligare stärka vår tillgänglighet mot kund och patient”, säger Sebastian.

Projektet körs igång i januari 2016. Mikael Wiklund, ansvarig säljare på RELEX, ser fram emot samarbetet och förväntningarna. ”Vi är mycket glada över samarbetet och ser fram emot en lika fantastiskt process som vi sett hittills under samarbetet. LloydsApotek har under hela processen varit en enormt bra motpart och jag är säker på att vi skall kunna nå de mål som lagts upp.”
 
Om LloydsApotek

LloydsApotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010 under det tidigare namnet DocMorris. I september 2015 har LloydsApotek 80 apotek fördelade på ett 40-tal order över hela Sverige. LloydsApotek växer och expanderar med e-handel för receptbelagda läkemedel. LloydsApotek vill på ett passionerat och effektivt sätt erbjuda meningsfulla och innovativa apotekstjänster som inspirerar människor till ett mer positivt liv. Hos LloydsApotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som kan recept och är experter inom hud och värk.

LloydsApotek drivs av Admenta Sweden AB som ägs av Celesio Group, ett av de ledande internationella tjänsteföretagen inom läkemedels-, apoteks- och hälsovårdsområdet. Koncernen är verksam i 14 länder runt om i världen och sysselsätter cirka 39 000 människor. Amerikanska McKesson Corporation är huvudägare i Celesio med ett innehav av mer än 75 procent av aktierna.