RELEX lösningar för mode- och klädbranschen

Den unika utmaningen när det gäller mode och kläder är den komplexitet som alla storlekar och färgvarianter innebär. Lagren mångfaldigas för varje enskild produktlinje och hanteringen kompliceras. RELEX hjälper dig hantera dessa utmaningar enkelt och självsäkert.

Rätt lager vid rätt tidpunkt

Försäljningen är ofta hög i början av en ny säsong men kan falla lika snabbt om väder och smak förändras. Framgång kräver tillräckligt stora lager, ofta beställda månader i förväg, för att möta den första toppen. Samtidigt skall man helst ha sålt slut på allt när nästa säsong börjar.

Med RELEX kan du:

  • Effektivt analysera tidigare säsonger och skapa bra prognoser för kommande säsonger
  • Allokera produkter exakt och effektivt, rätt mängd till rätt butik
  • Kontinuerligt följa upp det estimerade lagret vid säsongens slut och se till att det befintliga lagret skickas ut till de butiker där efterfrågan finns

Hantera leveranskedjans utmaningar

Den unika utmaningen när det gäller mode och kläder är den komplexitet som alla storlekar och färgvarianter innebär. Lagren mångfaldigas för varje enskild produktlinje och styrning kompliceras.

RELEX hjälper dig att:

  • Analysera och prognostisera försäljningen på den nivå du önskar, produkt-, produktfamilj- eller produktgruppsnivå
  • Snabbt allokera och fylla på produkter enligt storlek och färg för att säkra rätt mix i butikerna
  • Kalkylera en optimal förpackningsstorlek för beställningar före säsongen, med olika storlekar och färgvarianter, för att fördela varor noggrant och effektivt över hela butikskedjan

…Detaljhandlare måste kunna omforma de stora datamängderna till en kraftfull resurs som ger bättre prognoser, dynamiska realtidsbilder av ett företag, och direkta illustrationer av konsekvenserna av besluten i försörjningskedjan.

Läs hela artikeln på engelska i Draper Magazine, UK

Mikko Kärkkäinen

VD, RELEX

Några av våra kunder inom mode- och klädbranschen

Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar

RELEX har hjälpt många företag inom klädbranschen att bemästra de utmaningar de ställs inför. Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar. Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat inom ett par månader. Vill du öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på +46 (0) 763 24 51 14 för att diskutera mer.
Boka en demo


Läs mer om implementering