Lösningar för planering och styrning av leveranskedjan

RELEX omfattande utbud av användarvänliga lösningar för planering och styrning av leveranskedjan är utvecklade för att snabbt och enkelt kunna anpassas till de unika behoven hos detaljhandeln, grossister och tillverkare. Vi är experter på prognostisering, automatisk varupåfyllning, analys i realtid samt lageroptimering, kampanj-, säsongs- och sortimentsstyrning.

Automatisk varupåfyllning

Automatisk varupåfyllning

Det snabbaste sättet att optimera din varuförsöjning och göra din verksamhet lönsammare är genom effektiv varupåfyllning. RELEX automatiserar rutinartad orderläggning, gör avrop utgående från fakta i stället för ”magkänsla” och skapar och utnyttjar tillförlitliga prognoser.

Prognostisering

Prognostisering

RELEX erbjuder en rad prognosmodeller som kan anpassas och tas i bruk på det sätt som ger det bästa resultatet i just din verksamhet. Vi har lyckats minska kunders lager med upp till 30 %.

RELEX Lageroptimering

Lageroptimering

Då man arbetar med ett stort antal produkter, många lager eller butiker och frekventa förändringar i efterfrågan, är det opraktiskt att underhålla styrparametrarna manuellt. RELEX hjälper dig bemästra din lagerhantering.

Analys av Leveranskedjan

Analys av Leveranskedjan

Med RELEX lösningar har du alla verktyg du behöver för att styra din leveranskedja enligt dina mål – och även mata andra system med de rapporter och parametrar som skapas.

RELEX Kampanjstyrning

Kampanjstyrning

Att inte ha tillräckligt med varor när det finns efterfrågan, eller att ha restlager när kampanjen tar slut, tär på lönsamheten. RELEX hjälper dig att möta dessa utmaningar tryggt och säkert.

sortimentsstyrning

Sortimentsstyrning

Inget sortiment är konstant likadant. RELEX gör det lätt att hålla sig på topp vid ständiga marknadsförändringar, säsonger, kampanjer och lanseringar.

RELEX lösningar sparar pengar åt våra kunder

RELEX lösningar för styrning och planering av leveranskedjan har sänkt våra kunders kostnader med upp till 5 % av omsättningen, genom att sänka lagernivåer med 30 %, minska antalet bristsituationer med upp till 80 %, minska mängden svinn inom färskvaror med 50 %. Ju mer komplex din leveranskedja är, desto större är möjligheterna. Vi organiserar gärna ett möte för att visa vad RELEX kan göra för dig.
Boka en demo


Läs mer om implementering