Kesko lantbrukshandel, Maatalouskesko, har uppnått mycket goda resultat genom ibruktagandet av varupåfyllningslösningen RELEX Processor. Servicenivån har förbättrats utan att lagervärdena stigit, berättar Maatalouskeskos IT- och logistikdirektör Johannes Milén. Vi har också sparat in flera årsverken eftersom varupåfyllningsprocessen kan skötas med avsevärt mindre bemanning än tidigare, fortsätter Milén.

Utgångspunkten för utvecklingen av affärsverksamheten är att producera äkta mervärde för kunden genom att erbjuda en bättre lantbruksbutik än tidigare. Processerna utvecklas som bäst och kostnadseffektiva och kundcentrerade verksamhetsmodeller finslipas, berättar Milén. Effektivare användning av lagret är en del av strategin. Detta har varit ett exceptionellt IT-projekt, eftersom det förverkligades precis enligt tidtabellen, fortsätter han.