Maatalouskesko Oy on hankkinut RELEX Processor –järjestelmän tehostamaan keskusvarastojen tuotetäydennystä. RELEX Processorin tuotantokäyttö keskusvaraston täydennyksissä alkoi helmikuussa 2007.

RELEX Processorin käyttöönottoon päädyttiin varaston palvelutason ja kiertonopeuden samanaikaiseksi nostamiseksi.

Maatalouskeskon IT- ja logistiikkajohtaja summeeraa RELEX Processorin valinnan kriteereitä seuraavasti: “Tahdoimme automaattisen tilausjärjestelmän, joka sekä selättää sesonkiluonteesta aiheutuvat erityispiirteet että saadaan nopeasti käyttöön. Lisäksi pidimme tärkeänä yksittäisen tuotteen ohjaustietojen helppoa käsittelyä.”

Käyttöönottoprojektin yhteydessä RELEX teki jakeluketjun kustannuslaskelman, joka selvitti, mitä Maatalouskeskon tuotteita kannattaa varastoida, mitä toimittaa terminaalituotteina. Tuotteita luokiteltiin myös niiden kysynnän ja sesonkiluonteen mukaan, jotta varaston ohjauksessa kyettäisiin huomioimaan nimiketason kysynnän käyttäytyminen.

RELEX Processor-järjestelmä ohjaa Maatalouskeskon keskusvaraston täydennyksiä, syksyllä se otetaan käyttöön myös Maatalouskeskon omistamien K-maatalous-kauppojen hyllytavaroissa.

Taustaa:

Maatalouskeskon ketjuja ovat K-maatalous ja Kesko Agro. Maatalouskesko hankkii ja myy maatalousyrittäjille maatalouden tuotantotarvikkeita ja koneita sekä käy heidän kanssaan viljakauppaa. Maatalouskesko toimii Suomessa ja Baltian maissa. Lisää tietoa: www.k-maatalous.fi.

RELEX Processor on tilausjärjestelmä, joka mahdollistaa automaattisen tilaamisen ja tilausehdotukset. RELEX Processorista löytyy sisäänrakennettuna parhaat täydennysmallit ja ennustemenetelmät. RELEX Processorin vahvuuksia ovat kampanja- ja sesonkitilanteiden täydennysten tehokas hallinta sekä laajan nimikemäärän ohjauksen hyvä käytettävyys. RELEX Processor voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan toiminnanohjaus- tai kassajärjestelmään ja mahdollistaa näin ollen tilaustoiminnan automatisoinnin nopeasti ja kustannustehokkaasti.