Why us

Miten edetään

  • Aloitetaan tapaamisella. Kerro meille yrityksestäsi, me kuuntelemme. Jo tässä vaiheessa voimme antaa melko tarkan kustannusarvion.
  • Ensin teemme alustavan tutkimuksen. Sen avulla saamme edullisesti selville, miten voit parhaiten hyötyä RELEXin järjestelmistä. Luomme yrityksesi historiatietojen perusteella kokeilujärjestelmän, jonka avulla voit itse todeta tulokset.
  • Seuraavaksi toteutamme pilotin. Valitsemme jonkin liiketoiminnan osan – esimerkiksi yhden tuoteryhmän – ja toteutamme järjestelmän sitä varten. Yhdessä voimme hienosäätää ohjelmiston yrityksen toimintatapoihin sopivaksi, sekä lisätä, mukauttaa tai poistaa sen ominaisuuksia. Sitten voit arvioida järjestelmän toimintaa todellisessa käyttötilanteessa. Tässä vaiheessa voimme antaa sitovan hintatarjouksen täysimittaisesta toteutuksesta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki yritykset, joille olemme kuuden vuoden aikana toteuttaneet pilottiversion, ovat hyväksyneet tarjouksemme.
  • Käyttöönottoa varten keräämme vaiheissa 1–3 kertyneet kokemukset ja laadimme niiden pohjalta käytännön toteutuksen. Koulutamme jonkun yrityksesi henkilöstöstä tai sitä varten rekrytoidun työntekijän järjestelmän pääkäyttäjäksi. Pääkäyttäjä vastaa järjestelmän toiminnasta ja tekee jatkossa siihen tarvittavat muutokset. Lisäksi koulutamme pääkäyttäjälle varahenkilön, joka voi toimia sijaisena tämän lomien aikana. Näin varmistamme asioiden sujumisen kaikissa tilanteissa. Varmistamme, että kaikki on toteutettu juuri halutulla tavalla ja että tarvittavat säännöt on luotu päivittäisten asioiden ja yleisimpien poikkeustilanteiden hoitamista varten. Silloin voit itse keskittyä yksittäistapauksiin ja odottamattomiin tilanteisiin. Vaiheet 3 ja 4 kestävät yleensä vain kolme kuukautta.
  • Kun järjestelmä on saatu käyttöön, voimme hienosäätää sitä tarvittaessa. Olemme aina valmiina, kun tarvitset apua. Kokemuksesta voimme tosin sanoa, että niin käy todennäköisesti harvoin. Mutta piipahdamme kyllä silloin tällöin katsomaan, miten teillä menee.

Interested In Working On A Project?

Book us