Musta Pörssi Oy on hankkinut RELEX Processor –työkalun tukemaan tehokasta myymätätäydennystä. RELEX Processorin pilottikäyttö on aloitettu kesäkuussa 2006 ja tavoitteena on käytön nopea laajennus ensimmäisessä vaiheessa Musta Pörssi Oy:n omiin myymälöihin.

Käyttöönottopäätöstä edelsi automaattitäydennyksen potentiaalikartoitus, jonka tulokset osoittivat, että automaattisella myymälätäydennyksellä voidaan merkittävästi parantaa palvelutasoa kuluttajien suuntaan sekä samalla tehostaa myymäläjakelua. Kartoitus toteutettiin RELEXin toimesta keväällä 2006.

Taustaa:

Musta Pörssi on suomalaisen kodintekniikkakaupan johtavia yrityksiä. Mustan Pörssin toiminta perustuu keskitetysti johdettuun ketjuorganisaatioon, Musta Pörssi Oy:n omiin myymälöihin sekä itsenäisten kauppiaiden johtamiin myymälöihin. Lisää tietoa:www.mustaporssi.fi

RELEX Processor on tilausjärjestelmä, joka mahdollistaa automaattisen tilaamisen ja tilausehdotukset. RELEX Processorista löytyy sisäänrakennettuna parhaat täydennysmallit ja ennustemenetelmät. Lisäksi järjestelmään voi joustavasti lisätä asiakaskohtaisia malleja. RELEX Processor voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan toiminnanohjaus- tai kassajärjestelmään ja mahdollistaa näin ollen tilaustoiminnan automatisoinnin nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Automaattitäydennyksen potentiaalikartoitus on RELEXin kehittämä selvityspaketti, jonka avulla asiakasyritys saa nopeasti kokonaiskuvan myymälöiden automaattitäydennyksen heille tarjoamasta hyötypotentiaalista ja sen toteuttamiseen tarvittavista investoinneista. Selvityksen lopputuloksena asiakkaalle tuotetaan ehdotus etenemissuunnitelmaksi, mikäli automaattinen myymälätäydennys vaikuttaa soveltuvalta.