Nille är en ledande norsk lågpriskedja med fokus på säsongsartiklar och valda produktkategorier, såsom ljus, heminredning och engångsartiklar. Nille erbjuder sina kunder allt som behövs för att skapa rätt stämning inför påsk, jul, Halloween, födelsedagar och många andra trevliga tillfällen. Nille har över 300 butiker i Norge och växer snabbt även i Sverige.

Geir Mosether, Vice President Supply Chain på Nille, beskriver företagets utmaningar inom varuförsörjningen: “I och med att en stor del av vårt sortiment består av säsongsvaror, pågår en ständig in- och utfasning av produkter. Därtill importeras en betydande andel av varorna från Fjärran Östern, vilket betyder att ledtiderna från leverantörerna är långa och beställningarna måste läggas i god tid innan säsongsstarten. Därför måste vi vara extremt duktiga både på fördelningar och löpande varupåfyllning till butikerna för att säkerställa rätt produkt i rätt butik i varje fas av varje säsong. Detta är av central betydelse för att vi ska kunna maximera försäljningen och minimera restlagren.”

Den komplexitet som skapas av hundratals butiker, tusentals artiklar, ett mycket varierande sortiment, frekventa kampanjer och, i många fall, långa ledtider från leverantörerna, går inte att hantera utan ett fungerande systemstöd. Nille hade redan tidigare infört min-max baserade beställningsförslag i butikerna samt POS-data baserad prognostisering och orderförslag på centrallagret. Företaget såg ändå flera angelägna utvecklingsbehov.

Anders Grude, Supply Chain Controller på Nille, förklarar varför företaget valde att införa ett nytt prognos- och varupåfyllningssystem: ”Ett av de viktigaste målen för oss är att uppnå en verklig integration av butiksledet och centrallagret. Med hjälp av RELEX lösning kommer vi att kunna utnyttja butikernas beställningsprognoser som grund för all inköpsplanering. Att kunna planera och styra både fördelningar och den kontinuerliga varupåfyllningen till butikerna i ett och samma system utgör också en stor förbättring. Sist men inte minst har vi mycket höga förväntningar på vilka resultat optimeringen av prognoser och lager på butiks- och artikelnivå kommer att ge.”

Johanna Småros, en av RELEX grundare och ansvarig för företagets verksamhet i Skandinavien, är entusiastisk över samarbetet med Nille: ”Integration av leveranskedjans olika led är någonting som vi är riktigt vassa på. Jag ser fram emot ytterligare en snabb och framgångsrik implementering med betydande, mätbara resultat. Eftersom Nilles varuförsörjningsteam är väldigt kompetent, är jag också övertygad om att vårt samarbete kommer att ge upphov till nya idéer och ytterligare förbättra vår lösning.”

Implementeringen av RELEX prognos- och varupåfyllningslösning inom Nilles verksamhet kommer att påbörjas i mars 2013.