Den norska detaljhandelskedjan Spar Kjøp har valt RELEX lösning för att styra och optimera varupåfyllningen till sina butiker och sitt centrallager. Företaget, som i år firar sitt 50-års jubileum, erbjuder sina kunder ett brett sortiment, där bland annat herr-, dam- och barnkonfektion, kosmetika samt produkter för hem och trädgård ingår. Spar Kjøp betjänar sina kunder både genom ett landsomfattande nätverk av butiker samt via distanshandel.

Spar Kjøp hade redan innan samarbetet med RELEX inleddes, implementerat automatisk varupåfyllning genom att utnyttja den min-max baserade beställningslogik som företagets affärssystem, Dynamics AX, erbjuder. ”Att manuellt underhålla styrparametrar för tiotals butiker och tusentals produkter visade sig ohållbart, särskilt som efterfrågan för våra produkter varierar kraftigt enligt säsong och även enligt region” förklarar Terje Nymark Olsen, IT chef på Spar Kjøp. ”För att uppnå den hylltillgänglighet och lageromsättningshastighet som vi eftersträvar, behövde vi ett mera utvecklat systemstöd. Vi såg ett tydligt behov för prognosmodeller och lagerparametrar som automatiskt optimeras enligt varje produkts och butiks specifika efterfrågemönster” konstaterar Terje Nymark Olsen.

Johanna Småros, en av RELEX grundare och ansvarig för företagets verksamhet i Skandinavien, är entusiastisk över samarbetet med Spar Kjøp: ”Detta är en mycket spännande möjlighet för oss. Samarbetsavtalet med Spar Kjøp utgör en viktig milstolpe för RELEX och förstärker ytterligare vår ställning på den norska marknaden. Framför allt ser jag utmaningarna inom Spar Kjøps verksamhet som både relevanta och inspirerande – det breda utbudet av produktkategorier med väldigt varierande efterfrågemönster, den stora andelen säsongsvaror och kombinationen av försäljning i butik samt distanshandel, ger oss en fantastisk möjlighet att visa hur flexibel och anpassningsbar vår prognostiserings- och varupåfyllningslösning är.”

Följande steg är att slutföra specifikations- och integrationsarbetet under Q2 och Q3 2012, genomföra en pilot i mindre skala, samt rulla ut RELEX prognostiserings- och varupåfyllningslösning i takt med utrullningen av Spar Kjøps nya butikslösning.