Konekesko

Konekesko är ett finländskt företag som specialiserar sig på import, marknadsföring och kundservice för jordbruks- och landskapsmaskiner, byggmaskiner, lyftutrustning, truckar, fritidsfordon, lastbilar och bussar. Konekesko ingår i Kesko koncernen och har verksamhet i Finland och Baltikum.

http://www.konekesko.com/en-US

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss