Tuko

Tuko Logistics är ett finländskt företag som levererar logistik- och anskaffningstjänster inom dagligvaruhandeln för kunder inom detaljhandel. Totalt betjänar Tuko över 1,000 butiker och runt 4,500 kunder inom livsmedels, restaurang, hotell och catering branschen.

http://www.tuko.fi/en_GB/

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss