RELEX, TKK Dipoli ja Processman järjestävät 13.6.2008 Varaosien hallintaa ja logistiikka käsittelevän koulutuksen.

Varaosien hallinnan toimintaympäristö eroaa normaalista varastojen hallinnasta kysynnän hajanaisuuden ja tuotteiden luonteen osalta. Siten perinteiset logistiikan hallinnan mallit eivät pääsääntöisesti suoraan sovellu varaosien hallintaan.

Päivän aikana tutustutaan siihen miten edelläkävijäyritykset ovat ratkaisseet omia varaosien hallintaan liittyviä haasteitaan. Lisäksi luento-osuuksissa käydään läpi miten varaosalogistiikan kehittämisessä pystytään huomioimaan liiketoiminnan erityispiirteet ja valitsemaan toimivimmat ohjausmallit kysynnän ennustamiseen, tuotteiden luokitteluun, varastointipäätösten tekemiseen ja tehokkaimpien toimitusmallien valintaan.