RELEX grundarmedlem Johanna Småros talar på SCIEM 2014 –evenemanget

RELEX Johanna Småros talar på det nordiska SCIEM-2014–seminariet för industriell ekonomi (The 2nd Scandinavian Conference Industrial Engineering and Management) tisdagen den 18 november 2014 som ordnas av Aalto-Universitetet.

Johannas rubrik är ”How to build high growth companies with recent IEM research as the key assets?” Övriga huvudtalare på seminariet är Risto Siilasmaa, Styrelseordförande för Nokia Oyj, samt Timo Ahopelto, ägare och grundarmedlem av Lifeline Ventures.

Johanna är Teknologie doktor inom industriell ekonomi vid Aalto-universitetet. Nuförtiden är Johanna RELEX styrelseordförande och Skandinaviens försäljningsdirektör. Före grundandet av RELEX har Johanna gjort banbrytande arbete inom bland annat planerings- och prognostiseringssamarbete (CPFR) mellan handel och leverantörer.

Evenemanget ordnas i år för andra gången. Denna gång är temat Industriell ekonomi – att skapa ett hållbart välstånd. Seminariet ordnas av Institutionen för Industriell ekonomi vid Aalto-universitetet i samarbetet med Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT) samt Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management (ScAIEM).

 

Mer om evenemanget här.