RELEX’ KUNDER VERDSETTER SYSTEMETS YTELSE OG FLEKSIBILITET

25. mai 2015 | Nyheter

Den årlige undersøkelsen blant RELEX sine kunder viser at kundetilfredsheten med RELEX’ system og service har økt ytterligere.

Den siste undersøkelsen viser at majoriteten av kundene mener at RELEX-systemet er både kraftig og enkelt å bruke. Dessuten anbefaler brukerne gjerne systemet til sine kolleger og andre bedriftskontakter. Brukerne gav i tillegg høy karakter for kvaliteten på samarbeidet med RELEX i implementeringsfasen, samt for den fortsatte brukerstøtten etter utrullingen.

RELEX sin årlige undersøkelse måler nivået på kundetilfredsheten og gir verdifull innsikt i hvilke deler av RELEX’ system og tjenester som fungerer bra, og hvordan systemet og virksomheten kan utvikles videre i fremtiden.

De fleste respondenter (78 %) sier at RELEX er enkelt å bruke, og 72 % er enige i at RELEX på en smidig og enkel måte kan tilpasses behov som endres underveis.

«Jeg synes det beste med RELEX er transparensen. Vi kan i betydelig grad definere nøyaktig hvordan vi vil at systemet skal fungere i henhold til våre behov,» skrev en kunde. «Ordreleggingen går kjapt og smidig. Relevant informasjon om kampanjer, avvik og spesielle situasjoner er lett tilgjengelig fra visningene, og alle våre data fra våre andre systemer kan enkelt finnes i RELEX,» skrev en annen.

«Jeg synes det beste med RELEX er transparensen. Vi kan i betydelig grad definere nøyaktig hvordan vi vil at systemet skal fungere i henhold til våre behov.»

Videre oppgav 77 % av respondentene at de gjerne anbefaler RELEX-systemet for styring og planlegging av forsyningskjeden.

Når det gjelder samarbeidet med RELEX, konstaterte 79 % at de er helt eller delvis enig i påstanden «Det er enkelt å jobbe med RELEX i forhold til andre software-leverandører.» Hele 81 % sa at RELEX har har innfridd deres forventninger. Kun én prosent var helt uenig.

«Ordreleggingen går kjapt og smidig. Relevant informasjon om kampanjer, avvik og spesielle situasjoner er lett tilgjengelig fra visningene, og alle våre data fra våre andre systemer kan enkelt finnes i RELEX.»

82 % svarte at de var fornøyd med den servicen fra RELEX’ prosjektteam. En tilsvarende stor andel av respondentene var like positivt innstilt til den løpende supporten.

«Dette er et fantastisk resultat for RELEX», sier Mikko Kärkkäinen, adm. dir. i RELEX og en av selskapets gründere. «Den beste nyheten er likevel at tallene stadig blir bedre. Vårt mål er å levere verdens beste system for styring og planlegging av forsyningskjeden og på samme tid være en samarbeidspartner som det er hyggelig å jobbe med.»

«En stor del av de som har svart på undersøkelsen sier ting som ‘Fortsett med det gode arbeidet!’», sier Johanna Småros, styreleder i RELEX og en av gründerne. «Favorittkommentaren vår var: ‘Det finnes jo alltid rom for forbedring, så jeg gav ikke toppscore på noen av spørsmålene :) god jul.’»

«Denne kommentaren oppsummerer hvordan vi selv ser på saken,» forklarer Småros. «Vi jobber hele tiden for at RELEX’ løsninger skal bli kjappere og kraftigere, samtidig som vi forsøker å gjøre systemet enda mer smidig å bruke. Vi vil levere fungerende verktøy som er enkle å bruke, som brukerne selv kan tilpasse til sine behov, og som de kan stole på.»