Logistiikan tutkimuksen johtaviin yksiköihin kuuluvat Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu sekä Zürichin ZHAW-korkeakoulu ovat tutkineet tilausjärjestelmien kehittymistä vähittäiskaupan yrityksissä yhdessä RELEXin kanssa. Tutkimustulosten perusteella automaattisten tilausjärjestelmien käyttö on yleistynyt viimeisen neljän vuoden aikana ja tämä kehityssuunta näyttää jatkuvan.

Aalto-yliopistossa tehty tutkimus keskittyi vähittäiskaupan toimijoihin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Haastatteluissa saatiin vastaukset 61 yritykseltä, joista 42 % käyttää hyväkseen keskitettyä tilaamista. Tutkimus on jatkoa vuonna 2007 toteutettuun vastaavaan selvitykseen, jossa tarkasteltiin pohjoismaisia yrityksiä. Kun keväällä 2011 tehtyä tutkimusta verrataan vuoden 2007 tutkimukseen, voidaan todeta, että automaattinen tilaaminen on selvästi yleistynyt: vuonna 2007 vain noin 20 % vastanneista hyödynsi automaattista tilaamista, kun nyt luku on jo 51 prosenttia.

Zürichin korkeakoulun tutkimus puolestaan keskittyi Saksan, Itävallan ja Sveitsin markkinoihin. Tutkimukseen vastasi 53 vähittäiskaupan yritystä, joista 47 % ilmoitti, että täydennystilaaminen tapahtuu keskitetysti. Lukujen valossa Keski-Euroopassa ollaan siis hieman Pohjoismaita edellä keskitettyjen tilausten hyödyntämisessä.

RELEXin ja huippuyliopistojen yhteistyön tulokset osoittavat, että yritykset kohtaavat samanlaisia haasteita täydennystilaamisessa eri maissa. Esimerkiksi kampanjoiden ja uutuustuotteiden täydentäminen koettiin molemmissa tutkimuksissa erityisen haastavaksi. Sekä Pohjois- että Keski-Euroopassa suunta on kuitenkin selvästi kohti automaattista tilaamista. Molemmissa tutkimuksissa havaittiin, että yritykset jotka käyttävät toimivia automaattisia järjestelmiä, ovat yleisesti tyytyväisempiä täydennystilaamiseensa kuin yritykset, jotka joutuvat manuaalisesti muokkaamaan tilauksia.

Tutkimustulosten perusteella RELEX uskoo, että kehityshakuiset yritykset Pohjois- ja Keski-Euroopassa jatkavat siirtymistä keskitettyihin ja automaattisiin tilausjärjestelmiin.