Ruokakesko ja RELEX solmivat RELEX Analyzer simulointityökalun pilottikäyttöä koskevan sopimuksen. Ruokakesko pilotoi RELEX Analyzerin käyttöä keväällä 2006. Pilottiprojektin aikana kerätään käyttäjäpalautetta ja kehitetään työkalun toiminnallisuutta. RELEX Analyzeria on aikaisemmin menestyksekkäästi käytetty RELEXin konsultointiprojekteissa. Työkalusta on asiakaskäyttöä varten tehty uusi entistä helppokäyttöisempi ja graafisempi versio.

Taustaa:

RELEX Analyzer on web-pohjainen analysointityökalu, joka on luotu myymälätäydennyksen kehittämisen tueksi. Työkalun avulla voidaan simuloimalla kokeilla millaiseen palvelutasoon ja tehokkuuteen erilaisilla täydennysmalleilla voidaan päästä. Työkalun simulointiajot perustuvat aitoon myymälästä kerättyyn myyntitietoon mikä mahdollistaa mahdollisimman realistiset tulokset