Sekretesspolicy för Relex Oy:s kundregister

1 Registerförare

Retail Logistics Excellence – RELEX Oy
Postrutten 7
00230 Helsingfors
Tel. +358 (0)20 743 5730

2 Personuppgiftsansvarig och/eller kontaktperson

Piritta Hansson
piritta.hansson@relexsolutions.com
Tel. +358 (0)20 743 5730

3 Registrets namn

Relex kundregister

4 Syftet med personuppgiftsregistret

Ändamålet med hanteringen av personuppgifter är att sköta, upprätthålla, utveckla och analysera Relexs kundrelationer. Personuppgifterna som finns i registret kan användas för direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring. Informationen kan även användas för övervakning och utredning av oegentligheter, för planering och utveckling av Relexs affärsverksamhet och tjänster, samt marknadsundersökningar och mätning av kundantal.
Personuppgifterna kan också hanteras av Relex-koncernens dotterbolag.

5 Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande information gällande kunden:
– namn, titel, företag, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel/arbetsbeskrivning enligt vad kunden själv uppgett
– kundhistoria (t.ex. kontakter, beställning av nyhetsbrev och artiklar)
– förbud mot och medgivanden till direktmarknadsföring, samt
– eventuella andra uppgifter kunden själv uppgett

6 Fastställd uppgiftskälla

Registret sammanställs av information kunden själv uppgivit i de elektroniska blanketterna tillgängliga på Relexs hemsidor.

7 Fastställd uppgiftsöverföring eller -överlåtelse till områden utanför EU eller EES

I regel överför eller överlåter Relex inte registrets uppgifter till utomstående. Uppgifter kan dock ibland överlåtas i enlighet med Finlands lag. Uppgifter kan lagras på servrar som är belägna i USA via vår leverantör Hubspot. Läs mera om deras säkerhet här.

8 Principer för registerskydd

Endast de arbetstagare vilka genom sitt arbete är berättigade att hantera kundinformation har tillgång till databasen med kundinformation. Varje användare har eget användarnamn och lösenord till systemet. Förflyttning inom arbetsplatsen övervakas genom passersedlar. Uppgifterna samlas i databaser vilka skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och deras säkerhetskopior är placerade i låsta utrymmen och endast vissa, på förhand tillsatta personer kommer åt informationen.

9 Rätt till insyn i och rättelse av uppgifter

Enligt personuppgiftslagen har registrerade rätt att granska sina personuppgifter i personregistret, rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter, samt rätt att åberopa andra i enlighet med personuppgiftslagen tryggade rättigheter. Begäran om detta bör lämnas skriftligen till kontaktpersonen som anges i punkt 2.

10 Andra rättigheter gällande behandling av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen har registrerade rätt att förbjuda registeransvariges hantering av registrerades uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningsändamål. Sådant förbud kan ges närhelst till kontaktpersonen som anges i punkt 2.

11 Cookies

Cookies är små textbaserade filer som en webbserver sparar på din dator eller mobil då du besöker sidan. Dessa låter webbsidan hålla reda på dina handlingar och preferenser (som inloggning, språk, textstorlek och andra inställningar), så att du inte behöver ange dessa på nytt för varje besök. Cookies hjälper också till att registrera och analysera användarstatistik, som i sin tur kan användas för att förbättra webbsidans användarupplevelse.

Du kan kontrollera och/eller radera cookies precis som du vill – för mer detaljer, besök aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan också på förhand se till att din webbläsare förhindrar dem. Om du väljer att göra detta, måste du ändå manuellt lägga in dina preferenser för varje besök på en sida och en del tjänster och funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Genom följande sidor i USA aboutads.info/choices och i Europa youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices kan du dessutom hantera och inaktivera cookies relaterade till reklam på nätet för de företag som ingår.