Alkaneen yhteistyön tavoitteena on Suomalaisen Kirjakaupan myymälöiden materiaalintäydennyksen tehostaminen. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa toteutettavassa automaatitäydennyksen potentiaalikartoitusprojektissa määritellään myymälän täydennystilaamisen tehokkaimmat toteutusmuodot, parhaiden toimintatapojen mahdollistama säästöpotentiaali sekä vaihtoehdot tehokkaiden täydennystapojen käyttöönottoon. Erityisenä keskittymisalueena projektissa on myymälätason käsittelytoiminnan tehostaminen.

Taustaa:

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen johtava kirjakauppaketju. Suomalainen Kirjakauppa toimii valtakunnallisesti ja tarjoaa myymälöissään laajan valikoiman kirjakauppa-alan tuotteita. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta:www.suomalainen.com.

Automaattitäydennyksen potentiaalikartoitus on RELEXin kehittämä selvityspaketti, jonka avulla asiakasyritys saa nopeasti kokonaiskuvan myymälöiden automaattitäydennyksen heille tarjoamasta hyötypotentiaalista ja sen toteuttamiseen tarvittavista investoinneista. Selvityksen lopputuloksena asiakkaalle tuotetaan ehdotus etenemissuunnitelmaksi, mikäli automaattinen myymälätäydennys vaikuttaa soveltuvalta