Täydennystilausten automatisointi

RELEX-järjestelmän automatisoidut täydennystilaukset ovat leikanneet asiakkaitten varastotasoja jopa 30%, ja samanaikaisesti lisänneet myyntiä vähentämällä hyllypuutteita jopa 80%. Mitä monimutkaisempi toimitusketjusi on, sitä suuremmat ovat potentiaaliset hyödyt ja tulokset.

Oikotie suurempiin voittoihin

Täydennystilausprosessin kehittäminen yksi nopein tapa optimoida toimitusketjusi ja saada liiketoimintasi tekemään enemmän tulosta. RELEX automatisoi toistuvat uudellentilaukset tarkkojen kysyntäennusteiden perusteella – intuition tai ”mutun” sijasta. Automaatio myös varmistaa että monet muut tekijät, kuten esimerkiksi tilausrajoitukset tai tulevat kampanjat, otetaan aina huomioon.

Mitattavia hyötyjä, jotka voit saavuttaa täydennystilausten automatisoinnilla:

 • Varastotason vähentäminen ja nopeampi varastonkierto
 • Lisääntynyt myynti hyllypuutteita vähentämällä
 • Parempi tuotesaatavuus ja palvelutaso
 • Hävikin ja hinnanlaskujen väheneminen
 • Minimoidut logistiikka- ja prosessikustannukset
 • Säästetty aika

Ovatko nämä haasteet tuttuja?

 • Varaston on sidottu paljon pääomaa
 • Liian moni tuote on myyty loppuun, tai myymälöissä on liian vähän tuotteita esteettiseen esillepanoon
 • Henkilökunta käyttää liikaa aikaa täydennystilauksiin
 • Täydennystilauksista ja ostoista vastaa monta ihmistä, tai
 • Moniportaisen toimitusketjun monimutkaisuus vähentää läpinäkyvyyttä

Et ole yksin. Lue muutama case-esimerkkimme nähdäksesi kuinka olemme aikaisemmin selvittäneet nämä haasteet.

Case Suomalainen Kirjakauppa

62 myymälällä ja € 128 milj. liikevaihdolla Suomalainen Kirjakauppa on Suomen johtava kirjakauppaketju. Yritys on hyödyntänyt hälytysrajoja myymälöidensä täydennystilaamisen tukena jo yli kymmenen vuoden ajan.

Vuonna 2007 Suomalainen Kirjakauppa valitsi RELEXin yhteistyökumppanikseen ja uudisti myymälöidensä tilausmallin vapauttaakseen henkilöstöresursseja asiakaspalveluun ja myyntiin. Rakensimme ja jalkautimme yhdessä myymälätäydennysjärjestelmän, joka antaa Suomalaiselle Kirjakaupalle työkalut selviytymään nykypäivän toimitusketjun hallinnan haasteista.

Tulokset

15%

Parantunut varaston kierto

5-10%

Varaston arvon lasku

7pp

Kasvanut hyllysaatavuus (91 prosentista 98 prosenttiin)

 

 • Myymälöiden 600 000 tuotelokaation täydennystilaaminen tapahtuu yhden henkilön toimesta
 • Asiakaspalvelu parantunut huomattavasti työntekijöiden käyttäessä vähemmän aikaa täydennystilauksiin
 • Vähemmän tuotteita ylisuurilla varastoilla ja alennetuilla hinnoilla: korkeammat katteet

Lue koko case

Muutamia asiakkaitamme

Haluatko mitattavia tuloksia muutamassa kuukaudessa?

Työskentely kanssamme on helppoa ja investointisi järjestelmäämme maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa. Jos haluat kasvattaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon +358 (0)40 563 1205. Voit myös klikata alla olevia linkkejä ottaaksesi meihin yhteyttä, tai tutustuaksesi lähemmin ratkaisumme implementointiprosessiin.
Ota yhteyttä


Tutustu käyttöönottoon