Täydennystilaamisen automatisoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Automatisoinnin avulla monet yritykset ovat samanaikaisesti pystyneet parantamaan saatavuutta, pienentämään varastoja ja vähentämään täydennystilaamiseen tarvittavaa työmäärää. Täydennyksen tarkkuus ja tehokkuus riippuu kuitenkin käytetyistä täydennys- ja ennustemalleista ja mallien ohjausparametrien arvoista. Haasteena on Tradekankin tapauksessa satojentuhansien tuote- ja myymäläyhdistelmien ja niiden ohjausparametrien tehokas hallinta. Lisäksi kysynnän poikkeustilanteet, kuten hintakampanjat, aiheuttavat täydennyksen ohjaukselle lisähaasteita.

Tradekan Tuomas Sointu ja RELEXin Michael Falck kertoivat Logistiikkapäivän esityksessään yhdessä toteutetusta kehitystyöstä myymälöiden täydennysparametrien optimoimiseksi ja kampanjoiden täydennyksen tehostamiseksi. Hakemalla eri tuote- ja myymäläyhdistelmille parhaiten sopivat parametriarvot – huomioiden toteutuneen myynnin, tuotteiden eräkoot ja myymälöiden toimitusrytmin – tavaravirran ohjausta voidaan tehostaa merkitsevästi. Pilaantuvilla tuotteilla parametrien optimoinnilla voidaan saavuttaa kymmenien prosenttien säästöt hävikki- ja ei-oo myynnin kustannuksissa. Kehitetyllä kampanjoiden automaattitäydennysmallilla on taas pystytty merkittävästi nostamaan kampanjoiden aikaista saatavuutta ja vähentämään kampanjahäntiä.