Läs PDF

Bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 125 butiker runtom i Sverige har redan sett en ökad tillgänglighet och minskade lagernivåer med RELEX lagerstyrningssystem – och detta redan innan en full utrullning.

Redan då Akademibokhandeln letade efter en lösning för styrning och planering av leveranskedjan sattes flera mål upp. Bland dessa fanns förbättring av kampanjhanteringar och hantering av de stora försäljningstopparna som under de tre veckorna före jul står för nästan 20 % av den årliga omsättningen.

En annan specifik utmaning för bokhandelskedjor är prognostisering av efterfrågan för nyutgivna böcker. Nya utgåvor kommer konstant och har ingen tidigare försäljningshistorik.

Projektets pilotfas innefattade 5 butiker och började under hösten 2014. ”Vi ville testa systemet under vår viktigaste försäljningsperiod – julen, innan vi bestämde oss för att fortsätta med RELEX,” säger Akademibokhandelns Inköps och Logistikchef Harold Op het Veld.

”Vi ville testa systemet under vår viktigaste försäljningsperiod – julen, innan vi bestämde oss för att fortsätta med RELEX”

Under de efterföljande månaderna upptäcktes flera nya verksamhetsutmaningar. ”Det var då RELEX verkligen visade vad de går för, ” säger Mattias Tell, Varuförsörjningschef på Akademibokhandeln. ”På grund av att RELEX är så flexibelt går det lätt att anpassa sig till nya situationer när de uppstår. I de traditionella systemen måste allting specificeras på förhand och det är svårt att vara lika flexibel.”

“Under projektets gång förstod vi också RELEX potential bättre, vilket bidrog till ytterligare värdefulla finjusteringar i lagerstyrningsprocessen, så som att automatiskt trappa ned lagret i butikerna och automatiskt revidera produktsortimentet för att kontinuerligt kunna göra oss av med trögrörliga artiklar.”

Införandet av RELEX var en del av ett arbete att centralisera varupåfyllningen i de 77 centralägda butikerna (övriga butiker är franchise). För butikerna som deltog i pilotfasen har man sett en ökning av tillgängligheten på 3 %.

“Resultaten var bättre än vi tänkt oss med en ökad tillgänglighet. Det var då vi bestämde oss för att gå vidare med en full utrullning,” tillägger Op het Veld. I höst kommer systemet att tas i bruk i alla butiker.

“Resultaten var bättre än vi tänkt oss med en ökad tillgänglighet. Det var då vi bestämde oss för att gå vidare med en full utrullning,”

En centraliserad varupåfyllningsprocess har resulterat i en avsevärd minskning av tiden som läggs ner på orderläggning. En planerare kan nu på några timmar utföra samma arbete som flera anställda i var och en av de 77 olika butikerna tidigare gjorde under flera timmar varje vecka. Det här betyder att butikspersonalen istället kan lägga ner värdefull tid på kundservice.

“Akademibokhandeln är ett utmärkt exempel på hur man kan arbeta med vår grafiska konfigurationsmotor ´Business Rules Engine´”, säger Johanna Småros, Skandinavien Direktör för RELEX och en av företagets grundare.

“I RELEX kan du flexibelt skapa regeluppsättningar för att automatiskt hantera olika delprocesser, exempelvis nedtrappning av lager för produkter som avvecklas. Användaren kan sedan testa reglerna och själv aktivera dessa när de är redo att tas i bruk i produktionsmiljön. Det är ett snabbt och säkert sätt att kontinuerligt utveckla varupåfyllningen, utan att du måste lägga ner massvis med tid och omfattande kostnader på dyr programmering.”