Bedriftens samfunnsansvar

Etiske retningslinjer og forretningsetikk

RELEX strever etter etisk og juridisk oppførsel gjennom hele vår virksomhet. Vi har vedtatt etiske retningslinjer og forretningsetikk etiske retningslinjer og forretningsetikk som fremmer juridisk og etisk praksis i RELEX. Den dekker temaer som overholdelse av lover, mangfold og likeverd, menneskerettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen. Alle våre ansatte og styremedlemmer er pålagt å overholde den.  

Anti-bestikkelse og anti-korrupsjon 

RELEX er forpliktet til å opptre med en rettferdig og ærlig forretningspraksis. RELEX konkurrerer med sine kvalitetsprodukter og kundeopplevelse, ikke gjennom urettferdige eller ulovlige handlinger. Vi forbyr alle former for bestikkelser. Vi har vedtatt retningslinjer mot bestikkelser og antikorrupsjon som alle våre ansatte og direktører er pålagt å overholde. Retningslinjene forklarer mer detaljert hvilke former for underholdning og gaver som er akseptable å gi og motta i RELEX.  

Miljøpolitikk 

RELEX er et karbonnøytralt selskap og vi leter stadig etter måter å forberede vår bærekraftspraksis på. Vår miljøpolicy er utviklet for å minimere våre negative miljøpåvirkninger. Den er delt inn i våre hovedutslippskategorier og lister opp tiltak og retningslinjer som vi som selskap og enkeltpersoner tar for å minimere disse utslippene. 

Varsling – anonym rapporteringskanal 

RELEX er dedikert til juridisk og etisk oppførsel og fremmer integritet, samfunnsansvar og rettferdig praksis. Hvis du har bekymringer knyttet til lovlighet og etikk i forbindelse med adferd i RELEX ønsker vi å vite om dette slik at vi kan undersøke og iverksette passende tiltak. 

Du kan informere RELEX om eventuelle bekymringer om brudd på loven og etikk via vår varslingskanal. RELEX’ varslingskanal er levert av WhistleB, og du kan rapportere anonymt via nettskjemaet, eller legge igjen dine kontaktopplysninger hvis du ønsker det. 

Alle ansatte, samarbeidspartnere og andre som blir oppmerksomme på eller får mistanke om brudd på RELEX i løpet av arbeidet kan bruke varslingskanalen for å uttrykke sine bekymringer. 

Du kan lese mer om RELEX’ varslingspraksis i RELEX’ varslingspolicy

Klikk her for å rapportere din bekymring.