Meld deg på RELEX Live Oslo 4 september for å høre inspirerende kundehistorier og knytt nye forbindelser innenfor retail | Registrering har startet!

menu-close

Case Nomeco
Den ledende legemiddelgrossisten effektiviserer driften med ende-til-ende forsyningskjedeoptimering

Nomeco er den foretrukne legemiddelgrossisten for apotek, sykehusleverandør og strategisk servicepartner for den danske legemiddelindustrien. De tilbyr leverandørstyrt varelager (vendor managed inventory – VMI) for omtrent 350 apotek over hele Danmark og Færøyene gjennom tre distribusjonssentre.

Utfordringen: Nomeco trengte automatisert og optimert farmasøytisk planlegging

Nomecos gamle ERP- og varepåfyllingssystemer var blitt vanskelige å vedlikeholde og utvikle, og i tillegg var ikke planleggingsverktøyene fullt integrerte. Den utdaterte teknologien skapte unødvendige manuelle steg gjennom prosessen—spesielt annenhver uke, når reseptbelagte legemidler og apoteksortiment oppdateres på tvers av deres apoteknettverk. 

Nomecos apotekkunder har stor frihet til å bestemme eget sortiment, leveringsdager, leveringsstørrelser og andre parametere for å optimere driften av hvert enkelt apotek. Med så mange unike og stadig skiftende variabler er det svært komplekst og tidkrevende å prognostisere etterspørselsprognoser og sikre optimale lagernivåer for legemidler. Nomeco trengte en moderne løsning for å automatisere og effektivisere sine prosesser mellom distribusjonssentre og apotek.

Videre har reseptbelagte legemidler generelt ustabile forsyningskjeder og hyppig leverandørmangel, noe som gjør at leverandørene må finne passende erstatninger for å møte kundenes etterspørsel. Nomecos systemer var ikke i stand til å støtte optimalt i disse situasjonene, noe som resulterte i mye manuelt arbeid for å identifisere de ideelle erstatningene. Denne komplekse og kritiske prosessen krever en AI-drevet løsning som raskt kunne identifisere og bestille erstatninger slik at Nomeco kunne yte bedre service til sine apotekkunder.

Etter en omfattende prosess for valg av leverandør, besluttet Nomeco i slutten av 2019 at RELEX’ plattform var den beste å tilby ende-til-ende forsyningskjedeintegrasjon og optimering av deres prognose- og varepåfyllingsprosesser.

Resultatet: en automatisert ende-til-ende forsyningskjede 

Implementeringen av RELEX-løsningen ble sterkt påvirket av COVID-19-pandemien, ettersom Nomeco måtte fokusere på forretningskritiske aktiviteter og styre oppbygningen av nasjonale reservelagre mens pandemien var på topp. Siden implementeringen har Nomeco vært i stand til å redusere manuelle prosesser betydelig, noe som også har redusert tiden – inkludert helgeovertid – brukt på VMI-relaterte oppgaver. Som et resultat driver Nomeco flere apotek med færre VMI-konsulenter.

«Med RELEX har vi funnet en fremtidssikker plattform som gjør oss i stand til å tilby betydelig forbedret kundeservice gjennom mer nøyaktige leveranser, færre utsolgtsituasjoner og større innsikt i logikken bak deres leveranser. RELEX’ system hjelper oss med å støtte våre apotekkunder med et høyere servicenivå på en mer effektiv måte», sier Per Hansen, Logistikkdirektør i Nomeco.

På grunn av den store fleksibiliteten i parameterinnstillinger har ikke alle apotek oppnådd samme resultater. I noen tilfeller har apotek bevisst valgt å øke varelageret litt, samtidig som de reduserer leveransene. I andre tilfeller samarbeider Nomeco med apotekene for å optimere oppsettet deres ytterligere. På tvers av apotekene som helhet, ser Nomeco klare forbedringer i form av reduserte lagernivåer og tilsvarende eller høyere tilgjengelighet, selv når de står overfor økende salg.

Til slutt er Nomecos erstatningsprosesser optimert for å gi raske, datadrevne erstatningsforslag i situasjoner med leverandørmangler, takket være RELEX’ avanserte sortimentslogikk.

«Vi har sett noen imponerende resultater med RELEX’ system hos våre VMI-apotek, inkludert økt tilgjengelighet, bedre mulighet til å tilby relevante erstatninger ved leverandørmangel og i mange tilfeller reduserte lagernivåer,» sier Lone Andreasen, VMI Manager i Nomeco. «Etter at vi tok i bruk RELEX, har vi sett en vekst i markedsandelen vår av betjente apotek, noe som er et sterkt bevis på effekten av teknologien deres.»

Resultatene

icon-checkmark

Tilpasset ende-til-ende prognoser, varepåfylling og allokeringsplanlegging i ett enkelt system

icon-checkmark

Betjener høyere salgsvolum med reduserte lagernivåer med samme eller høyere tilgjengelighetsnivåer

icon-checkmark

Forbedret identifikasjon av erstatninger når originale legemidler er utsolgt, ved hjelp av avansert sortimentslogikk

icon-checkmark

Reduksjon i manuell apotekplanlegging og eliminert overtid for VMI-planleggere

icon-checkmark

Økt antall kundeapotek med færre VMI-planleggere

icon-checkmark

Forbedret synlighet i sortiment og bestillingsbeslutninger