Meld deg på RELEX Live Oslo 4 september for å høre inspirerende kundehistorier og knytt nye forbindelser innenfor retail | Registrering har startet!

menu-close

Case Oda
Dagligvarehandelens nettvinner

icon-checkmark

49%

Nedgang i svinn-verdier

icon-checkmark

25%

Økt omløpshastighet på lager

Denne case-studien refererer til et prosjekt med Kolonial.no som siden har endret navn til Oda.

Introduksjon

Kolonial.no er Norges største og Nordens raskest voksende dagligvarehandel på nett. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av fersk- og dagligvarer som leveres hjem, eller til et hentepunkt.

Før samarbeidet med RELEX benyttet Kolonial.no en selvutviklet prognose- og vareforsyningsløsning. Løsningen fungerte bra i starten, men hadde problemer med å takle forsyningskjedens økte kompleksitet. Dagligvarehandleren bekymret seg imidlertid over for mange utsolgtsituasjoner og høye svinn-verdier. Som en ung, miljøbevisst organisasjon var de fast bestemte på å minimere svinn-verdier og så behovet for en mer fleksibel og helhetlig løsning som ville gi detaljert kontroll over en svært utfordrende virksomhet. Kolonial.no ønsket også å forbedre produktenes syklusstyring og redusere tiden de brukte på påfylling av plukkplasser og ordreplukking.

Den valgte løsningen måtte være i stand til å håndtere etterspørselsvariasjoner i forbindelse med sesonger og kampanjer. Videre måtte løsningen håndtere holdbarhetsdatoer per batch, tilby bedre synlighet i innkommende vareflyt og ta hensyn til plassbegrensninger i vareforsyningsprosessen. På bakgrunn av sine fantastiske resultater av vellykkede vareforsyningsprosjekter med kjente dagligvarehandlere som opererer fysiske butikker, på nett og i omnikanaler, valgte Kolonial.no RELEX’ enestående løsning. I tillegg var de mange referanseprosjektene med fokus på ferskvarebehandling en viktig faktor for avgjørelsen.

Samarbeidet med RELEX har ved hjelp av mer nøyaktige etterspørselsprognoser, bidratt til økt tilgjengelighet, redusert svinn, bedre synlighet av supply chain data og optimert vareflyt. Det har også gitt de ansatte et bedre innkjøpsverktøy, samt lagt til rette for et tettere samarbeidet mellom innkjøps- og kampanjeteamet. Dagligvarehandlerens mål var å sikre færrest mulig utsolgtsituasjoner og at kundene mottar ferskere produkter, og dermed holde kundelojaliteten- og tilfredsheten på øverste nivå.

«Kunder som handler ferskvarer på nett har høyere forventinger til kvaliteten på varene som er plukket på deres vegne, enn kvaliteten på varene de plukker selv,» sier Mattias Andersson, Innkjøpssjef i Kolonial.no. «Kundenes høye krav og forventninger gjør oss stadig bedre.»

Prognoser på et mer detaljert nivå

Prosjektet startet våren 2017 og i kjent RELEX-stil gikk implementeringen raskt med en agil tilnærming og et kontinuerlig fokus på forbedring. I september, kun tre måneder etter prosjektstart, startet utrullingen av RELEX.

Prognosene har blitt mer detaljerte og prognostiseres nå helt ned på dagnivå. Fordi Kolonial.no opplever store sesongmessige etterspørselsvariasjoner knyttet til ferieperioder som jul, påske og sommer, inkluderes kampanjer og events i prognosene som automatisk kan ta hensyn til dette. Kampanjeprognosene benytter dessuten regresjonsmodeller som igjen benytter RELEX’ maskinlæringsfunksjoner. Denne prosessen overvåkes av innkjøpsteamet og korrigeres når det er nødvendig.

Selskapet har introdusert dynamiske sikkerhetslagere som settes daglig for å reflektere etterspørselen i et 24-timers vindu. Innkjøps- og vareforsyningsteamets rolle har hatt en vesentlig utvikling. Ved å automatisere det rutinemessige innkjøps- og påfyllingsarbeidet har de ansatte oppnådd en betydelig tidsbesparelse. Dette gir de ansatte mulighet til å fokusere på økt bestillingskvalitet, samt det tette samarbeid med leverandører, som Kolonial.no rutinemessig deler prognoser med.

Med RELEX inkluderes hyllekapasiteten automatisk, som en input i ordreforslagets beregninger justeres ordrene for å passe inn i hyllene. Dette har redusert tiden Kolonial.no bruker på å motta varer og ført til en jevnere og mer stabil lagerdrift.

«Vi opplever en mye større synlighet av vår data og arbeidsdag.»

Simon Svensson, innkjøper, Kolonial.no

«Vi opplever en mye større synlighet av vår data og arbeidsdag,» sier Simon Svensson, innkjøper i Kolonial.no. «Bedre synlighet har gjort den innkommende vareflyten mer stabil, noe som gjør det enklere å planlegge for både leveranser og lagerets arbeidsbehov gjennom uken.»

Resultater

Sammenlignet med første halvdel av 2017, har salget første halvdel av 2018 hatt en betydelig økning. I samme periode har Kolonial.no oppnådd nedgang i svinn-verdier på 49 %. Samtidig som lageromløpshastigheten har økt med 25 % har Kolonial.no opprettholdt sin gode tilgjengelighet. Selskapets kraftige vekst og svinnreduksjon har dermed ikke gitt utslag i økte utsolgtsituasjoner.

«Det har hjulpet oss mye å kunne planlegge og prognostisere med et spesielt fokus på svinn,» legger Svensson til. «Ved hjelp av RELEX kan vi se hva som er i ferd med å gå ut på dato før det er for sent, slik at vi kan ta grep for å minimere svinnet.»

Kolonial.no ønsket å sørge for at prognoser, bestilling og påfylling samt deres detaljorienterte ferskvarestyring overgår kundenes høye forventninger. Det er nesten ingen andre områder innen retail der kundenes tillit er en så viktig faktor som for fersk- og dagligvarehandlere på nett. Kolonial.no har bidratt til å styrke bransjens omdømme og mener at implementeringen av RELEX har hjulpet med å skape tilliten kundene har gitt dem.

Resultatene

icon-checkmark

Bedre synlighet av produkter som er i ferd med å gå ut på dato

Prognosene har hjulpet Kolonial.no å minimere ferkvaresvinn.

icon-checkmark

Godt opprettholdt tilgjengelighet

Selv med kraftig vekst og redusert svinn, har ikke Kolonial.no opplevd økning i utsolgsituajsoner.