RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

Företagets samhällsansvar (CSR) 

Uppförandekod och affärsetik 

RELEX strävar efter etiskt och juridiskt uppförande i hela vår verksamhet. Vi har antagit en Uppförandekod och affärsetik som främjar juridisk och etisk praxis på RELEX. Den täcker ämnen som efterlevnad av lagar, mångfald, jämlikhet, mänskliga rättigheter och säkerhet på arbetsplatsen. Alla våra anställda och styrelseledamöter är skyldiga att följa den. 

Mot mutor och korruption 

RELEX agerar med rättvisa och ärliga affärsmetoder. RELEX konkurrerar med sina kvalitetsprodukter och kundupplevelser, inte genom orättvisa eller olagliga handlingar. Vi förbjuder strängt alla former av mutor. Vi har antagit en policy mot mutor och korruption som alla våra anställda och styrelseledamöter är skyldiga att följa. Policyn förklarar mer i detalj vilka typer av underhållning och gåvor som är acceptabla att ge och ta emot på RELEX. 

Miljöpolicy 

RELEX är ett koldioxidneutralt företag och vi letar ständigt efter sätt att förbättra vår hållbarhetspraxis. Vår miljöpolicy har tagits fram för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Den är indelad i våra stora utsläppskategorier och listar de åtgärder och riktlinjer som vi som företag och individer vidtar för att minimera dessa utsläpp. 

Visselblåsning – Anonym rapporteringskanal 

RELEX är dedikerade till lagligt och etiskt uppförande och främjar integritet, företagsansvar och rättvis praxis. Om du har oro över lagligheten och etiken i RELEX uppförande vill vi veta om det för att kunna undersöka och vidta lämpliga åtgärder. 

Du kan informera RELEX om eventuell oro om lagbrott och etik via vår kanal för visselblåsning. Kanalen tillhandahålls av WhistleB och du kan lämna din rapport helt anonymt via online-formuläret, eller lämna din kontaktinformation om du önskar. 

Alla anställda, partners och andra som kan bli medvetna om misstänkta kränkningar på RELEX under arbetets gång kan använda visselblåsnings-kanalen för att uttrycka sin oro. 

Du kan läsa mer om RELEX praxis för visselblåsning i RELEX Policy för visselblåsning

Börja genom att klicka här för att rapportera din oro.