Integritetspolicy för RELEX Oy:s kundregister

Detta är en sammanfattning på integritetspolicyn för relexsolutions.com, där vi kort berättar om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Mer information finner du i den detaljerade integritetspolicyn på: www.relexsolutions.com/privacy-policy/.

1. Registerförare

Retail Logistics Excellence – RELEX Oy
Organisationsnummer: 1963444-1
Postrutten 7
00230 Helsingfors
Tel. +358 (0)20 743 5730

2. Kontaktperson

Tuomo Sirkka, Legal Counsel
privacy@relexsolutions.com

3. Hur behandlas personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från webbplatsens användare samt uppgifter om hur webbplatsen används. Uppgifter samlas in via formulär på webbplatsen och i samband med användningen av webbplatsen. Mer detaljerad information finns på www.relexsolutions.com/privacy-policy/.

Genom formulären på webbplatsen kan du lämna dina personuppgifter om du till exempel vill prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vill att vi tar kontakt med dig. Genom formulären samlar vi bland annat in följande uppgifter: förnamn; efternamn; företag; e-postadress; telefonnummer; information som ingår i ett meddelande som skickats.

Via vår rekryteringssida kan du lämna in en öppen ansökan eller en ansökan för en ledig position. Genom formulären på vår rekryteringssida samlar vi bland annat in följande information: förnamn; efternamn; e-postadress; telefonnummer; CV; personligt brev; löneanspråk; profiler från tredjepartstjänster (som LinkedIn); övrig information för positionen. Mer detaljerad information finns på: careers.relexsolutions.com/en/privacy-policy-for-recruiting/.

Du kan även ta kontakt med oss via live-chatten på vår webbplats. Följande information samlas in från besökare som använder sig av funktionen: e-postadress; användarmiljö; användarens IP-adress, användarens platsinformation, chattmeddelanden, datum och tid.

När du använder RELEX webbplats sparar webbservrarna automatiskt information om ditt besök. I vår integritetspolicy berättar vi mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

Cookies är små textfiler som en webbläsare sparar i användarens enhet då användaren besöker en webbplats. Med hjälp av dessa kommer webbplatsen ihåg användarens inställningar och den information som angetts, så som inloggnings- och språkinställningar, för att förbättra användarupplevelsen. Vi använder oss utav cookies för att bland annat analysera och lagra besöksstatistik för att utveckla webbplatsens användbarhet.

Vi använder verktyg och tjänster från tredje part på vår webbplats för att samla in och utnyttja information. Information som samlas in via cookies kan överlämnas till tredje part. Tredjepartstjänster och community-anslutningar (så som LinkedIn och Twitter anslutningar) kan även samla information om dig. Vår webbplats kan även innehålla cookies från tredje parter, så som tjänster för informationsanalys samt mätning och spårning. Tredje part kan ställa in cookies på din enhet under ditt besök på vår webbplats. För tjänster av en tredje part gäller dess egna integritetspolicy och användarvillkor./p>

Användaren kan kontrollera och radera cookies enligt egna preferenser: mer information hittar du under länken aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din enhet eller också på förhand förhindra din webbläsare att använda dem i framtiden. Att inte tillåta cookies kan dock leda till att vissa webbsidor inte fungerar som de ska.

Mer information om behandling av uppgifter finns på: www.relexsolutions.com/privacy-policy/.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda webbplatsen till dess användare. Dessutom samlas, används, lagras och behandlas personuppgifter för att kommunicera med RELEXs kunder eller potentiella kunder, samt för att hantera, utveckla och analysera RELEXs förhållande till dessa.

Personuppgifter kan användas vid direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring. Uppgifter kan även användas för att övervaka och utreda misstänkta användarmissbruk, för att planera och utveckla RELEXs affärsverksamhet och tjänster, samt för att mäta kundantal och utföra marknadsundersökningar. Även RELEXs dotterbolag och dess tredje part kan behandla personuppgifter.

Personuppgifter som lämnats via vår rekryteringssida samlas in, används, lagras och behandlas för att behandla en arbetsansökan samt för att hantera övriga rekryteringsrelaterade aktiviteter.

Mer detaljerad information om syftet med behandlingen av personuppgifter finns på www.relexsolutions.com/privacy-policy/.

5. Laglig grund och berättigade för behandlingen av personuppgifter

Ifall inte någon del av vår integritetspolicy anger något annat, behandlar RELEX personuppgifter från webbplatsens användare för att uppfylla sina berättigade intressen.

RELEX har en befogad anledning att använda personuppgifter för att erbjuda tjänster och kommunicera med webbplatsens användare, samt för direktmarknadsföring och övriga ändamål som nämns i integritetspolicyn. Mer information finns på www.relexsolutions.com/privacy-policy/.

Personuppgifter som lämnas in via vår rekryteringssida behandlas för att kunna förverkliga och förbereda skapandet av kontrakt.

6. Tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av de personer som RELEX, i varje individuellt fall, beviljat rätt till behandling av dessa. Varje person med rätt till behandling av personuppgifter behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för det avsedda ändamålet. För de personer som behandlar personuppgifter råder tystnadsplikt. RELEX kan använda tredje part, så som RELEXs tjänsteleverantörer, för att behandla uppgifter. Mer information om parter som behandlar personuppgifter finns på www.relexsolutions.com/privacy-policy/ och gällande rekryteringssidan på careers.relexsolutions.com/en/privacy-policy-for-recruiting/.

7. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-länderna

Personuppgifter överförs till länder (inklusive USA) utanför Europeiska Unionen / EES. RELEX kan använda tjänsteleverantörer i länder utanför Europeiska Unionen / EES för behandling av personuppgifter. Även vissa bolag inom RELEX-koncernen finns utanför Europeiska Unionen / EES och anställda på sådana bolag kan behandla personuppgifter enligt den information som anges i denna integritetspolicy.

När vi överför dina uppgifter utanför Europeiska Unionen / EES ser vi till att överföringen är laglig genom att till exempel göra avtal baserade på EU-kommissionens mall eller tillämpa andra lagstadgade åtgärder. Du kan begära mer information om överföringen och lämpliga skyddsåtgärder från RELEXs ovannämnda kontaktperson.

8. Lagringstider

Vi lagrar personuppgifter så länge som vi har en befogad anledning att behålla dem för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Du finner mer information om lagringstiderna på www.relexsolutions.com/privacy-policy/ och de som gäller rekryteringssidan på careers.relexsolutions.com/en/privacy-policy-for-recruiting/.

9. Dataskydd

RELEX vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Nödvändiga åtgärder har tagits i bruk för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till de som beskrivits i denna integritetspolicy och som har ett berättigat behov av tillgång till sådan information. För att lagra uppgifter använder vi tjänsteleverantörer som kan bevisa en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att behandla riskerna gällande fysisk säkerhet, dataförlust och övriga risker som uppstår vid behandling av data.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar och att få tillgång dessa. Du har rätt att begära rättelse och borttagning av dina personuppgifter.

Du har dessutom laglig rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och göra invändningar mot behandlingen.

Du har även rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du är av den åsikten att dina rättigheter har kränkts.

Om du vill använda dig av någon rättighet som beskrivs ovan, ta kontakt med RELEXs ovannämnda kontaktperson.