RELEX Solutions förvärvar Optimity för att utöka sin lösning inom integrerad uppströms varuförsörjningsplanering och -optimering

Jan 11, 2024 3 min

Förvärvet förbättrar företagets erbjudande av lösningar för optimering av produktionsplanering för att ge konsumentvaruföretag synkroniserad planering av efterfrågan, varuförsörjning, produktion, och distribution, allt på en plattform.

RELEX Solutions, leverantör av integrerade lösningar för varuförsörjning och detaljhandelsplanering, offentliggjorde idag att de har förvärvat Optimity, leverantör av varuförsörjningsplanering och -optimering. Förvärvet kommer att stärka RELEX detaljhandels- och varuförsörjningsplattform med funktioner för daglig produktionsplanering, optimering och produktionsschemaläggning, vilka alla är avgörande för den genomgående värdekedjan för konsumentvaror.

”Konsumentvarubranschen är otroligt dynamisk och komplex. Genom förvärvet av Optimity kommer vi att kunna länka nedströms efterfrågan med uppströms planering, så att konsumentvaruföretagen kan förutse konsumentefterfrågan mer precist, optimera produktionsplaner, justera lagernivåer, och agera snabbt på marknadsändringar eller oväntade störningar,” säger Mikko Kärkkäinen, medgrundare och VD på RELEX. ”Förvärvet kommer också att ytterligare accelerera vår vision mot en adaptiv, autonom och synkroniserad varuförsörjning som integrerar planeringsbeslut för utbud och efterfrågan på en och samma plattform. Vi vill varmt välkomna Optimity-teamet till RELEX.”

Med huvudkontor i Sverige och kontor runt om i världen, erbjuder Optimity en bred lösning för varuförsörjningsplanering och -optimering, specifikt för tillverkandeföretag och distributörer. Optimity gör det möjligt för kunder att fatta optimala beslut i leveranskedjan från strategiska nivåer till detaljerad produktionsplanering. Deras lösning inkluderar efterfrågeplanering, produktionsplanering och -schemaläggning, varuförsörjningsplanering, distributionsplanering, lageroptimering, och S&OP. Med fler än 80 kunder inom branscherna för mat och dryck samt komplex tillverkning, utökar Optimitys erfarenhet RELEX expertis inom detaljhandels- och konsumentvarumarknaderna.

Förvärvet skapar ett mycket kompletterande erbjudande mellan de två organisationerna, vilket gör det möjligt för RELEX att utöka och fördjupa sitt erbjudande inom produktionsplanering och varuförsörjningsoptimering, så som synkroniserad daglig produktionsplanering och optimering inom mat & dryck samt tillverkningsindustrin.

Nya eller utökade möjligheter inom RELEX integrerade plattform för detaljhandels- och varuförsörjningsplanering från Optimity inkluderar följande:

  • Produktionsplanering: Skapa optimerade produktionsplaner från uppdaterade prognoser för att balansera driftkostnader och flexibilitet, samtidigt som produktionsrestriktioner, materialbegränsningar och affärsprioriteringar beaktas.
  • Produktionsschemaläggning: Generera och hantera optimerade produktionsscheman byggda kring begränsningar för att minska ställtid och stärka tillverkningseffektiviteten.
  • Nätverksbalansering: Åtgärda obalanser i komplexa distributionsnätverk för att minimera risker, minska kostnader och öka operativ effektivitet.
  • Distributionsplanering: Få full synlighet i distributionsnätverket för att fatta smartare, proaktiva beslut som är i linje med företagets affärsmål och kundservicemål.
  • Inköpsplanering: Balansera utbudskomplexitet med genomgående synlighet i hela kedjan för att hitta det mest effektiva och lönsamma sättet att uppfylla efterfrågeplaner och kundåtaganden.

”Vårt djup inom några av de mest komplexa konsumentvarubranscherna som bageri, färdigmat, proteinproduktion och industriell tillverkning kompletterar den enorma kunskap om konsumenternas efterfrågan som RELEX har, baserat på deras imponerande expertis från att hantera efterfrågan på mer än 700 miljarder dollar inom endast dagligvaror,” säger Christer Liden, CEO på Optimity. ”Vi är glada över att bli en del av RELEX-teamet och fortsätta optimera värdekedjan för konsumentvaror tillsammans.

För att läsa mer om förvärvet, besök den här sidan