Rusta väljer RELEX för att integrera sin varuförsörjning

Mar 25, 2021 2 min

Rusta har valt RELEX Solutions, leverantör av integrerade lösningar för detaljhandelns planering, för att integrera och automatisera sin varuförsörjning. RELEX lösning kommer att stötta Rustas 170+ butiker, e-handelskanal samt distributionscenter, runt om i Sverige, Norge, Finland och Tyskland, i att uppnå bättre servicegrad och optimerade lagernivåer i hela sin varuförsörjningskedja.

Innan företaget valde RELEX hanterade Rusta den största delen av sin varuförsörjning i sitt affärssystem och i Excel, där många av processerna hanterades manuellt. Rusta valde RELEX till att optimera dessa processer och för att etablera välfungerande strategier för varuförsörjningsplanering som utmanar nuvarande rutiner i både system och processer.

”RELEX AI-drivna lösning stöttar vår vision i att uppnå det effektiva, automatiserade och processorienterade sätt att arbeta på som krävs för att stötta vår snabba tillväxt på de olika marknaderna,” säger Anna Bergstedt, Head of Supply Chain på Rusta. ”Med RELEX kan vi undvika potentiella funktionella silos och arbeta tillsammans för att integrera och optimera hela vår varuförsörjningskedja.”

”Det är fantastiskt att vara en del av Rustas mål i att bli den ledande och mest betrodda lågpriskedjan i Europa. Med RELEX erfarenhet från andra framgångsrika lågpriskedjor är vi säkra på att vi kommer att skapa bra värde för Rusta,” säger Joakim Hellman, Sales Manager på RELEX Solutions. ”RELEX Living Retail Platform är gjord för att optimera detaljhandlares kärnprocesser, och vårt team av varuförsörjningsexperter kommer att stötta Rusta i hur de ska sätta upp sin framtida varuförsörjningskedja på bästa sätt.”